Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Grundämnen i batterimaterial- kemisk analys

Bestämning av innehållet av ett stort antal grundämnen i batterimaterial inkluderande elektrolyt, elektroder och separatorer och hölje utförs med screenande teknik såsom semikvantitativ- ICP/MS eller med riktade mätningar med mycket liten mätosäkerhet.

Syfte

Sammansättningen hos alla ingående material i ett batteri är helt avgörande för dess funktion. Både produktions-och återvinningsprocesser har krav på renhet och huvudsaklig sammansättning på material. Åldringsprocesser och användande kan även flytta ämnen inne i ett batteri. Som komplement till andra kemiska analystekniker är induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP/MS)  i kombination med relevant provupparbetning ett värdefullt verktyg för identifiering och kvantifiering av många grundämnen. Vi erbjuder både generella och mycket specifika mätningar på batterimaterial. Exempel på grundämnen är Mn, Li, Al, Na, S, Ca, K, Si, Cu, Fe, Mg, Ni, Co and Zn.  

Metod

ICP/MS Induktivt kopplad plasma /masspektrometri

Leveranser

Rapport, Powerpoint, Excelblad, e-post

Klicka för mer om batteritjänster och expertis

Beställning

Kontakta oss gärna för frågor och beställning

Kontakta oss här

Fakta

Tjänst

Bestämning av innehållet av grundämnen i batterimaterial

Område

Batterier

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Expressanalys eller enligt överenskommelse

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Maciej Wysocki

Projektledare

+46 70 577 58 51

Läs mer om Maciej

Kontakta Maciej
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Conny Haraldsson

Forskare

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Batterier

Batterier får en allt större betydelse i vårt elektrifierade och fossilfria samhälle. Ett batteri används i allt från mobilitetslösningar till industri. I framtidens smarta städer kan batterier dessutom användas för energilagring,…
Tjänst

HF bestämning i batterielektrolyt

HF i batterielektrolyt bildas då vatten hydrolyserar tex. LiPF6. HF ses som en kontraminant och ger lägre kapacitet hos batteriet och förstör vissa elektrodmaterial. Vi utför flera bestämningar av fluor specier bla HF i elektroly…
Tjänst

Öppning av batterier- haveriutredningar

Öppning av Li-jon batterier för detaljerade studier av åldring eller haveri är mycket användbart för ökad förståelse. Likaså kan andra typer av batterier öppnas efter diskussion. Visuell bedömning samt kemiska och fysikaliska anal…
Tjänst

Vattenhaltsbestämning i batterielektrolyt

Vatten är en orenhet i Li-jon elektrolyter. Detta för att vatten reagerar, bryter ner, viktiga komponenter såsom det aktiva saltet LiPF6. Styrning av produktions- och återvinningsprocesser mot låga vattenhalter är av stor vikt. V…
Tjänst

Elektrolytsammansättning- lösningsmedel- kemisk analys

De polära lösningsmedel som används för att lösa de aktiva salterna (tex LiPF6) är ofta karbonater, tex dietylkarbonat eller propylenkarbonat. Den huvudsakliga sammansättningen, orenhetsprofilen och nedbrytningsprodukter är av in…
Tjänst

Bestämning av vattenhalt i elektrodmaterial

Vattenhalten behöver vara så låg som möjligt i alla material som ingår i ett Li-ion batteri. Vattenhalten i de fasta elektroderna kan bestämmas med vår Karl-Fischer-uppställning.
Tjänst

Bestämning av bly, kadmium och kvicksilver i engångsbatterier

För att Svanenmärka engångsbatterier (primärbatterier) måste dessa bland annat klara gränsvärdena för innehåll av bly (Pb), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).
Projekt

Termisk rusning i li-jonbatterier; studier av rök- och värmeutveckling

Prestanda och säkerhet är nyckelfunktioner för att batterier ska få ett genomslag inom fordonssektorn såväl som andra sektorer. Krav på högre specifik kapacitet och effekt innebär dock att mer energi finns tillgänglig vilket inneb…