Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FTIR spektroskopi - avancerade material analyser

Behöver du karakterisera den kemiska sammansättningen av ditt material? FTIR (Fourier Transform InfraRed) spektroskopi är ett viktigt verktyg i materialanalys. Utöver standarduppsättningen har vi två avancerade tekniker; dynamisk FTIR spektroskopi och imaging FTIR mikroskopi.

Syfte

Spektroskopiska material egenskaper

Eftersom spektrala fingerprint område av många organiska föreningar är unika, FTIR spektroskopi används vanligast för att bestämma kvalitativ kemisk sammansättning. Kvantitativ FTIR spektroskopi kan vara en kraftfull teknik när lämpliga kalibreringsprover finns tillgängliga.

Är du nyfiken på ...

 • kemisk sammansättning?
 • produktfel?
 • identifiering av föroreningar?
 • lokal kemisk sammansättning?
 • relativt innehåll och distribution, plats eller olika komponenters homogenitet?
 • kemiska variationer i ett prov?
 • molekylära interaktioner?
 • viskoelastiska egenskaper?

Vår referensdatabas med spektra av olika material är ett hjälpmedel för materialidentifiering.

Vi kan analysera ett brett spektrum av material. Bulk, ytan och skiktade strukturer kan analyseras separat.

Metod

FTIR spektroskopi

Statisk FTIR spektroskopi

Detta statiska standard mätningsmode används för kvalitativ analys av olika material.

 • Mätningsmode: transmission
 • Spektral upplösning: 4/8 cm-1 (0.1 cm-1 - 32 cm-1)
 • Spektralt område: 4000 cm-1 - 400/700 cm-1
 • Detektor: DTGS/MCT
 • Provtjocklek: 20 μm - 40 μm
 • Mätningsarea: Ø 12 mm

ATR FTIR spektroskopi

Detta mätningsmode används för kvalitativ analys av ytan på olika material.

 • Mätningsmode: ATR (dvs. dämpad totalreflektion, eng. attenuated total reflection)
 • Kristall: Diamant w/ZnSe
 • Kontaktyta: Ø 2 mm
 • Penetrationsdjup: 2 μm
 • Spektral upplösning: 4/8 cm-1 (0.1 cm-1 - 32 cm-1)
 • Spektralt område: 4000 cm-1 - 650 cm-1
 • Detektor: DTGS
 • Provtjocklek: upp till 1 cm

Dynamisk FTIR spektroskopi

Denna teknik är baserad på en kombination av FTIR spektroskopi med DMA (dvs. dynamisk mekanisk analys). Det ger möjlighet att analysera molekylära interaktioner i komplexa polymera system. Här, makroskopisk egenskap, dvs. viskoelasticiteten hos ett polymermaterial är nära kopplat till submolekylär samverkan, dvs. ultrastruktur, beroende på lokal miljö i ett polymermaterial. Tekniken använder dynamisk 2D FTIR (dvs. tvådimensionell FTIR), vilket är en utvärderingsteknik som ger användbar information om inter- och intramolekylära interaktioner i komplexa polymera material.

 • Mätningsmode: transmission
 • Spektral upplösning: 4/8 cm-1 (0.1 cm-1 - 32 cm-1)
 • Spektralt område: 3950 cm-1 - 700 cm-1
 • Detektor: MCT
 • Provtjocklek: 20 μm - 40 μm
 • Provstorlek: 20 mm x 25 mm

Imaging FTIR mikroskopi

Imaging T FTIR mikroskopi

Denna teknik är baserad på en kombination av statisk FTIR spektroskopi med ljus mikroskopi. Det ger möjlighet för analys av kemiska kompositioner på mikrometernivå av olika material. Även distribution och placering av olika komponenter över tjockleken av ett prov kan mätas såväl som dess homogenitet.

 • Mätningsmode: transmission
 • Pixel upplösning: 25 µm och 6.25 µm
 • Spektral upplösning: 4/8 cm-1 (2 cm-1 - 64 cm-1)
 • Spektralt område: 4000 cm-1 - 720 cm-1
 • Detektor: Linear Array (dvs. linjär matris) MCT
 • Provtjocklek: 20 µm x 40 µm
 • Mätningsarea: upp till 10 mm x 10 mm

Imaging ATR FTIR mikroskopi

Ytan på prover såväl som skiktade strukturer kan vara analyserade med detta mätningsmode.

 • Mätningsmode: ATR (dvs. dämpad totalreflektion, eng. attenuated total reflection)
 • Kristall: Ge
 • Kontaktyta: Ø 600 µm
 • Penetrationsdjup: 0.5 μm
 • Pixel upplösning: 6.25 µm och 1.56 µm
 • Spektral upplösning: 4/8 cm-1 (2 cm-1 - 64 cm-1)
 • Spektralt område: 4000 cm-1 - 720 cm-1
 • Detektor: Linear Array (dvs. linjär matris) MCT
 • Provtjocklek: upp till 0.8 cm

Point Mode FTIR mikroskopi

Kemisk sammansättning av prover kan analyseras, men också kemisk sammansättning i skiktade strukturer på grund av en möjlighet att köra systemet i en så kallad line scan mätningsmode. 

 • Mätningsmode: transmission
 • Aperture (dvs. apertur, öppning): 100 µm och 25 µm
 • Spektral upplösning: 4/8 cm-1 (0.5 cm-1 - 64 cm-1)
 • Spektralt område: 4000 cm-1 - 700 cm-1
 • Detektor: MCT
 • Provtjocklek: 20 µm x 40 µm

Leveranser

Mätdata samt rapport med analysresultat. Ett resultatdiskussionsmöte om så önskas.

Beställning

För mer information och pris kontakta Jasna Stevanic Srndovic via e-mail: jasna.stevanic@ri.se

Fakta

Tjänst

FTIR spektroskopi - avancerade material analyser

Område

Bioekonomi, Formulerade produkter, Förpackning, Kemiska processer och produkter, Livsmedel, Läkemedel, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Provning, Textil, Träteknik, Ytteknik

Pris

Kontakta oss för prisinformation.

Leveranstid

Leveranstid beror på analysens omfattning.

Förberedelser

Kontakta oss för diskussion av mängd material, provförberedelse m.m. Möjlighet att vara med vid mättillfället.

Jasna Stevanic Srndovic

Kontaktperson

Jasna Stevanic Srndovic

Senior Research Associate

Läs mer om Jasna

Kontakta Jasna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.