Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FTIR-Spektroskopi

Med FTIR spektroskopi kan man analysera många olika ämnen förutsatt att de har molekylstrukturer som interagerar med infrarött ljus i vågtalsområdet 400-4000 cm-1 (eller 2,5-25 mikrometer). De flesta polymerer har ett specifikt spektrum, som kan liknas vid ett fingeravtryck för materialet.

Syfte

Med FTIR teknik kan man bestämma kemisk struktur i ett okänt prov, t ex plast, lack eller textil genom att jämföra provets spektrum med ett referensspektrum. Det kan ibland vara svårt att tolka spektrum eftersom plaster ofta innehåller många olika tillsatser som påverkar spektrumens utseende. Därför kombinerar vi ofta FTIR-analyser med DSC (Differential Scanning Calorimetry) där vi kan mäta exempelvis provets smältpunkt.

Med hjälp av FTIR-teknik kan man också följa kemiska reaktioner i ett prov, det kan till exempel vara nedbrytning av plasten där syreinnehållande nedbrytningsprodukter med ett karaktäristiskt absorptionsband växer fram eller vid polymerisation där absorptionsbandet från reaktanter förvinner.

De instrument vi använder är utrustade med mikroskop vilket gör att man kan fokusera IR ljuset på små regioner i ett prov t ex föroreningar och ta reda på vad de består av. Analys av tvärsnitt på 5 mikrometer är möjligt. 

Metod

IR spektroskopi utnyttjar att molekylers vibrationer växelverkar och absorberar eller transmitterar IR-ljuset vid vissa resonansfrekvenser som är specifika för olika kemiska bindningar.  

Tekniken kan användas för fasta prover såväl som vätskor och gaser. Vi analyserar oftast plastprover i fast form. Man kan antingen pressa tunn film av plasten och genomlysa den med IR-ljuset eller analysera ytan med hjälp av en s k ATR-tillsats (Attenuated Total Reflection). Ljuset reflekteras mot kristallen i ATR-tillsatsen och ”studsar” mot provets yta och man får ett spektrum på provets yta med ett inträngningsdjup på ca 1-2 mikrometer.  

Inom RISE finns fler som analyserar FTIR-prover och har erfarenhet inom olika material och substanser. Fler kontaktpersoner som analyserar plastbaserade material är Annika Boss, Mattias Andersson, Andrew Gordon och Anna Bondeson

Leveranser

Resultaten redovisas i form av en rapport som inkluderar tolkning av spektrum. 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

FTIR-spektroskopi för analys av plast, lack, textil och gummi

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Inom två veckor från det att prov erhållits från kund, men oftast snabbare då analysen går snabbt om provpreparering inte behövs.

Anna Jansson

Kontaktperson

Anna Jansson

Forskare

+46 10 516 53 29

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Plaståtervinning

Plaståtervinning bidrar till cirkulärt materialutnyttjande och minskat oljeberoende, förutsättningar för en hållbar framtid och för att Sverige ska nå målet om att senast 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Idag mate…
Expertis

Kemisk och termisk plastanalys

Vi har kunskap om polymerers kemiska och fysikaliska egenskaper och erfarenhet av att analysera polymerer i plast, fibrer, ytskikt , gummi och lim mm, med hjälp av olika tekniker såsom FTIR, DSC, TGA, DMTA, mikroskopi mm. Vi utför…
Tjänst

Differential Scanning Calorimetry (DSC)

DSC används främst för att karaktärisera polymerer i plaster, fibrer och ytbeläggningar. Det är en termisk analysmetod som främst används för att bestämma smälttemperatur (Tm), glasomvandlingstemperatur (Tg), härdning, induktionst…
Tjänst

Kompoundering, formsprutning och extrudering av plast

Hos oss finns processutrustningar för kompoundering, formsprutning och extrudering. Vi testar nya materialblandningar, varierar processparametrar och tar fram prover för utvärdering. Vi erbjuder utrustningar och kapacitet i områd…
Test & demo

Testbädd för återvinning av plast

Användningen av plast behöver bli mer hållbar och mer plast behöver återvinnas till nya produkter på ett resurseffektivt sätt. RISE Testbädd för återvinning av plast är en arena och testanläggning för plaståtervinning som erbjuder…
Tjänst

Termogravimetrisk Analys (TGA)

TGA-instrumentet mäter viktförändring hos ett prov mycket noggrant som funktion av temperatur eller tid under kontrollerade termiska förhållanden och gasflöden. För ett prov som är sammansatt av flera beståndsdelar kan man kvantif…
Tjänst

Dragprovning av polymerer och gummimaterial

Ett materials mekaniska egenskaper är mycket viktiga att förstå för att kunna designa en produkt som ska hålla för den specifika applikationens laster. Vi kan exempelvis räkna ut svetsfaktorn genom att utföra ett…