Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förbränningstester i fluidbädd

När konkurrensen om biomassa blir allt större, så ökar intresset av att använda alternativa bränslen för el- och värmeproduktion. Förbränningsanläggningar med fluidbäddpannor kan förbättra sin hållbarhet genom att öka förbränningseffektiviteten och därigenom reducera emissioner.

Syfte

Att byta till ett annat bäddmaterial, testa nya bränslen eller tillsätta additiv för att öka förbränningseffektiviteten och minska emissioner kan innebära stora risker, både ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

RISE reaktor i experimentell skala erbjuder stöd och expertis genom att förbränningstester kan utföras vid förhållanden som liknar fullstora fluidbäddsanläggningar.  Det är mer ekonomiskt och betydligt mycket mindre riskfyllt att först testa i mindre skala där eventuella problem, såsom sintring eller uppkomst av oönskade emissioner, upptäcks på ett tidigt stadie innan de orsakar skada ute i produktionsanläggningen. I RISE experimentanläggning i Borås kan ytterligheter testas för att identifiera när problematiska fenomen inträffar utan att det innebär några större kostnader.

Denna tjänst vänder sig till energibolag och industrier med egna förbränningsanläggningar.

Följande ämnesområde: Energi, förbränning, fluidbädd, fluidisering, sintring, rökgaser

Metod

Försöken görs i en mindre anläggning där bränsle, oftast i pelleterad form, matas kontinuerligt ned till bädden. Genom att primärluft tillförs genom bädden och sekundär- och tertiärluft tillförs i fribordet, så kan förhållanden i en fullskalig panna efterliknas. Pelletering av bränsle sker i samband med försöken där en specifik blandning kan åstadkommas som är anpassad till syftet med försöken

Leveranser

Tjänsten utförs i RISE egen anläggning i Borås och resultaten analyseras och levereras i en provrapport.

Intresseanmälan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Experimentanläggning för förbränningstester i fluidbädd

Storhetsområde

Förbränning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Specifikation av bränsle som skall testas och eventuella additiv emotses innan test.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.