Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Exponering av polymerer och gummimaterial i simulerad kemisk miljö

Genom att exponera polymerer och gummimaterial i simulerade miljöer på laboratorium kan slutsatser dras om hur dessa material kanpåverkas i riktiga miljöer som liknar de simulerade. Exempel på simulerade miljöer kan vara exponering i olika typer av kemikalier vid en viss temperatur som motsvarar miljön som liknar de faktiska driftsförhållanden.

Syfte

Undersöka vilken påverkan en viss miljö har på ett material, utvärdera skillnaderna i egenskaper före och efter exponering. Syftet kan också vara att hitta ett material som presterar bäst i en given miljö genom att testa flera olika material för att se skillnader i prestation mellan utvalda material. 

Genom att veta hur ett material påverkas i en viss miljö är det möjligt att välja rätt material för applikationen och kunna planera för hur länge materialet ifråga kan användas i den specifika applikationen. 

Metod

Exponering kan utföras i rumstemperatur eller i ugnar på laboratorium. Beroende på vilken miljö som är av intresse att exponera i används olika typer av kärl för exponeringen. Vi kan utföra exponeringar för diverse kemikalier, syror, baser, brandfarliga lösningar etc. Vi kan även utföra exponeringar i UV- och klimatskåp samt under tryck.

Leveranser

Efter avslutad exponering i simulerad miljö erhålls en rapport. Innehållet i rapporten baseras på kundens önskemål. Vi kan exempelvis utföra provning innan och efter exponering såsom dragprov, ljusoptisk mikroskopi etc. 

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Exponering av polymerer och gummimaterial i simulerad kemisk miljö

Område

Byggd miljö, Energi, Klimatneutral industri, Kemiska processer och produkter, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet, Stadsutveckling, Vatten

Standarder

Exponering och utvärdering kan utföras enligt standarder om kunden önskar. 

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

Läs mer om Christian

Kontakta Christian

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.