Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Energiklassning av sanitetsarmaturer

Det är viktigt att spara energi för ett hushåll och via den öppna och frivilliga energiklassningen från SIS/TK 519, så har armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter enats om en märkning som liknar den för vitvaror.

Syfte

Energiklassningens syfte är att hjälpa t.ex. konsumenter och fastighetsaktörer med att opartiskt välja energibesparande sanitetsarmaturer som köksblandare, tvättställsblandare och termostatblandare med dusch.

Laboratorietester har visat att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika fabrikat och modeller av tappvattenarmaturer.

En energiklassad sanitetsarmatur i klasserna A, B och C får också fördelar vid en bedömning i en byggvarudeklaration.

Metod

Energiklassning och märkning ska baseras på provning enligt svenska standarder som tagits fram inom SIS Tekniska Kommitté Energimärkning av tappvattenarmatur SIS/TK 519. Från uppmätt energianvändning så klassas sanitetsarmaturer enligt standarderna SS 820000 eller SS 820001.

RISE kan hjälpa till med hela processen för att energiklassificera en sanitetsarmatur, allt från testning, certifiering och årliga kontrollbesök.

Leveranser

Certifikatet publiceras på RISE hemsida.

Innehavare kan hänvisa till certifikatet och visa att produkten är testad och certifierad av tredjepart.

Ett certifikat utfärdas med giltighetstid på 10 år. Certifikatet kan sedan förnyas. Giltigheten förutsätter att de certifierade produkter som fortlöpande sätts på marknaden uppfyller kraven och att den fortlöpande granskningen och bedömningen av tillverkarens system för egenkontroll sköts enligt plan.

Mer information

Tjänst

Certifiering och energiklassning av köksblandare, tvättställsblandare och termostatblandare med dusch

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

SS-EN 817 (Tvättställs- och köksblandare)

SS-EN 1111 (Termostatblandare)

SS 820000 (Köks- och tvättställsblandare)

SS 820001 (Termostatblandare med dusch)

SS-EN ISO/IEC 17025 (Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorium)

SS-EN ISO/IEC 17065 (Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster(

SS-EN ISO 9001 (Ledningssystem för kvalitet)

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse.

Förberedelser

För att RISE ska kunna starta en certifiering av era sanitetsarmaturer så krävs underlag enligt nedan:

 1. Ansökan
 2. Godkänd typprovning enligt SS-EN 817 (tvättställs- och köksblandare) eller gällande svenskt typgodkännande.
 3. Godkänd typprovning enligt SS-EN 1111 (termostatblandare) eller gällande svenskt typgodkännande.
 4. Ackrediterad energiklassningsrapport enligt SS 820000 för mekaniska köks- och tvättställsblandare från ett europeiskt provningslaboratorium kompletterat med tillhörande PM dokument.
 5. Ackrediterad energiklassningsrapport enligt SS 820001 för termostatblandare från ett europeiskt provningslaboratorium kompletterat med tillhörande PM dokument.
 6. Produktnamn eller annan identifikation.
 7. Daterade ritningar eller BoM för köks- och tvättställsblandare som definierar tillverkare, modellbeteckning och artikelnummer för keramisk insats och aerator.
 8. Daterade ritningar eller BoM för duschblandare som definierar tillverkare, modellbeteckning och artikelnummer för termostatventil samt fabrikat/artikelnummer för duschslang samt fabrikat/artikelnummer för duschmunstycke.
 9. Kontrollavtal för både produkt- och energiklassningscertifikaten.
 10. Förslag till märkning
 11. Kvalitetssystem i enlighet med SS-EN ISO 9001, eller motsvarande, i tillverkande fabrik.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Joacim Melin

TIC-ingenjör

+46 10 516 56 74

Läs mer om Joacim

Kontakta Joacim
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stefan Coric

Kontaktperson

Stefan Coric

Enhetschef

+46 10 516 60 73

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.