Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EMAS (EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning)

Ett ledningssystem för miljö som registreras enligt EMAS ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för organisationen och dess kunder. Kravet på att externt kommunicera sin miljöprestandautveckling ökar trovärdigheten hos intressenter vilket i sin tur kan stärka organisationens konkurrenskraft.

Syfte

EMAS bygger på värdeorden:

  1. Prestanda - genom att hitta rätt verktyg för att förbättra sin miljöprestanda i linje med en branschmässig miljöledningspraxis
  2. Trovärdighet - genom tredjepartsverifiering garanteras EMAS-registreringsprocessens externa och oberoende karaktär
  3. Transparens - Organisationer som registrerar sig för EMAS gör ett aktivt val gällande verksamhetens öppenhet om dess miljöstyrning och -prestanda externt genom miljöredovisningen och internt genom medarbetarnas aktiva engagemang

Ledningssystem som byggs upp enligt EMAS-förordningen följer i grunden ISO 14001-strukturen med ett antal specifika tilläggskrav, bland annat årlig redovisning av miljöprestanda samt åtaganden för medarbetarnas samverkan i miljöarbetet. Det bidrar till organisationens förståelse för sin verksamhets miljöprestandautveckling och blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar.  Ledningssystemet är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens miljöarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras med koppling till verksamhetens miljöprestanda mätt i ett antal förutbestämda kärnindikatorer.

EU arbetar med att ta fram sektorsvisa vägledningar för miljöledningspraxis och prestanda vilket skapar möjligheter att jämföra aktörer i branschen på ett harmoniserat sätt.

EMAS-registrering kan tillämpas av alla organisationer oavsett om de redan har ett ISO 14001-certifierat ledningssystem.

Metod

Ansvarig myndighet i Sverige för registrering och förnyad registrering är Naturvårdsverket och RISE agerar som ackrediterad miljökontrollant i processen.

En oberoende ackrediterad miljökontrollant hos RISE granskar organisationens miljöutredning i initialfasen innan första registrering. Organisationens miljöpolicy bygger på utredningen som skickas till Naturvårdsverket med övriga handlingar för ansökan om registrering av organisationen.

Granskning av överensstämmelse enligt miljöredovisningen samt verksamhetens prestandautveckling sker vid en årlig granskning med 12-månaders intervall. Förnyad registrering sker vart tredje år. För mindre företag finns möjlighet till förlängt intervall (EMAS Easy).

Tillvägagången för kontroll via RISE skiljer sig beroende på om organisationen redan har ett ISO 14001-certifierat ledningssystem eller ej.

I grunden är processen liknande RISE beskrivning av vår Certifieringsprocess för ledningssystem.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven enligt EMAS får den rätt att använda EMAS-logotypen som ett kommunikations- och marknadsföringsmedel. Detta ökar kunders och andra intressenters medvetenhet om verksamhetens miljöarbete vilket kan bidra till att öka efterfrågan av organisationens varor och tjänster.

Mer information

Tjänst

EMAS Verifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Kontaktperson

Edin Catovic

Certifieringsingenjör/Försäljning

+46 10 516 56 59

Läs mer om Edin

Kontakta Edin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Christina Nousiainen

+46 10 516 50 39

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.