Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elektrolytsammansättning- lösningsmedel- kemisk analys

De polära lösningsmedel som används för att lösa de aktiva salterna (tex LiPF6) är ofta karbonater, tex dietylkarbonat eller propylenkarbonat. Den huvudsakliga sammansättningen, orenhetsprofilen och nedbrytningsprodukter är av intresse vid produktion och återvinningsprocesser. Vi erbjuder att kvantifiera och identifiera dessa substanser.

Syfte

Kemisk analys av lösningsmedlen i Li-Jon batterier utförs med gaskromatografi/masspektrometri både för kvantifiering men även för att identifiera okända orenheter eller nedbrytningsprodukter. Metodiken är mycket flexibel om omfattar ämnen som är i gaser i rumstemperatur upp till högkokande oljor.  Beroende på frågeställning anpassas leveransen. Denna typ av mätning kan även kombineras med andra mätningar för att förstå ett förlopp eller komplettera en specifikation. 

Metod

Gaskromatografi masspektrometri

Leveranser

Rapport, Powerpoint, excelblad eller e-post

Klicka för mer om batteritjänster och expertis

Beställning

Kontakta oss gärna för frågor och beställning

Kontakta oss här

Fakta

Tjänst

Bestämning av sammansättning hos lösningsmedlen i Li-jon elektrolyt

Område

Batterier, Kemisk och biologisk analys

Leveransnivå

Oackrediterad

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Expressanalys eller efter överenskommelse

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Abdelrahman Ismail

Kontaktperson

Abdelrahman Ismail

Forskare

+46 10 722 33 40

Läs mer om Abdelrahman

Kontakta Abdelrahman
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Moufida Mansouri

Kontaktperson

Moufida Mansouri

Forskare

+46 10 516 57 69

Läs mer om Moufida

Kontakta Moufida
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Batterier

Batterier får en allt större betydelse i vårt elektrifierade och fossilfria samhälle. Ett batteri används i allt från mobilitetslösningar till industri. I framtidens smarta städer kan batterier dessutom användas för energilagring,…
Tjänst

Bestämning av vattenhalt i elektrodmaterial

Vattenhalten behöver vara så låg som möjligt i alla material som ingår i ett Li-ion batteri. Vattenhalten i de fasta elektroderna kan bestämmas med vår Karl-Fischer-uppställning.
Tjänst

Vattenhaltsbestämning i batterielektrolyt

Vatten är en orenhet i Li-jon elektrolyter. Detta för att vatten reagerar, bryter ner, viktiga komponenter såsom det aktiva saltet LiPF6. Styrning av produktions- och återvinningsprocesser mot låga vattenhalter är av stor vikt. V…
Tjänst

Öppning av batterier- haveriutredningar

Öppning av Li-jon batterier för detaljerade studier av åldring eller haveri är mycket användbart för ökad förståelse. Likaså kan andra typer av batterier öppnas efter diskussion. Visuell bedömning samt kemiska och fysikaliska anal…
Tjänst

Grundämnen i batterimaterial- kemisk analys

Bestämning av innehållet av ett stort antal grundämnen i batterimaterial inkluderande elektrolyt, elektroder och separatorer och hölje utförs med screenande teknik såsom semikvantitativ- ICP/MS eller med riktade mätningar med myck…
Tjänst

HF bestämning i batterielektrolyt

HF i batterielektrolyt bildas då vatten hydrolyserar tex. LiPF6. HF ses som en kontraminant och ger lägre kapacitet hos batteriet och förstör vissa elektrodmaterial. Vi utför flera bestämningar av fluor specier bla HF i elektroly…
Tjänst

Bestämning av bly, kadmium och kvicksilver i engångsbatterier

För att Svanenmärka engångsbatterier (primärbatterier) måste dessa bland annat klara gränsvärdena för innehåll av bly (Pb), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg).
Projekt

Termisk rusning i li-jonbatterier; studier av rök- och värmeutveckling

Prestanda och säkerhet är nyckelfunktioner för att batterier ska få ett genomslag inom fordonssektorn såväl som andra sektorer. Krav på högre specifik kapacitet och effekt innebär dock att mer energi finns tillgänglig vilket inneb…