Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DSWM - samplande wattmeter

Vi erbjuder vårt allra noggrannaste effekt- och elkvalitetsmätsystem till försäljning, antingen ett komplett system eller delar av det. Vi kan även dela med oss av vår kompetens i form av rådgivning och kunskapsöverföring. Välkommen att kontakta oss på RISE Mätteknik via mail eller telefon, för mer information.

Syfte

Vem behöver en DSWM?

Noggranna mätningar av elektrisk effekt och relaterade storheter krävs i många situationer:

  • Verifiering av kalibratorer och analysatorer för effektkvalitet.
  • Verifiering av referensmätutrustning för effekt och energi.
  • I precisionslaboratorier för att säkerställa att mätmetoder och utrustning uppfyller aktuella standarder.

Ett komplett DSWM-system används nu på Fluke som primärreferens för elkvalitetsnormalen Fluke 6100A/6100B/6105A och även vid nationella precisionslaboratorier som A*STAR i Singapore och det tjeckiska nationella metrologiska institutet, CMI. Våra strömshuntar och spänningsdelare används i mer än femton laboratorier runt om i världen.

Egenskaper

DSWM är ett primärt referensinstrument för elektrisk effekt och relaterade storheter.

  • Spänning, ström, effekt, impedans, övertoner
  • Flimmer och andra modulationsmätningar
  • 50 ppm noggrannhet
  • 50 mV ... 1000 V
  • 5 mA ... 100 A
  • 15 Hz ... 5 kHz
  • Flexibel och enkel att använda

Till höger finns länkar till mer teknisk information, såsom teknisk specifikation, internationella publikationer och resultat från internationella jämförelser.

Bakgrund

1999 publicerade RISE-medarbetare en doktorsavhandling - Power measurement techniques for non-sinusoidal conditions. Ett resultat av detta arbete var utvecklingen av en Digital Sampling Watt Meter, DSWM.

Detta har möjliggjort en bättre hantering av övertoner vid mätning av elektrisk effekt och andra växelströmsstorheter samt etablering av en förbättrad nationell referens för elektrisk effekt i Sverige.

DSWM har förbättrats genom åren och levereras numera med ultraprecisa, RISE-designade spänningsdelare och koaxiella strömshuntar.

Framåtblick

I vårt moderna samhälle är den elektrisk energin och elnäten av avgörande betydelse. Utvecklingen kommer att bestå av smartare elnät, småskalig elproduktion med vindkraftverk och solenergi samt elbilar. Elen kommer att viktigare och viktigare i vårt samhälle och med den också spårbara mätningar av elektrisk effekt och energi.

DSWM har visat sig vara mycket mångsidig och används i många sammanhang på världens växande elmarknader.

Metod

Faslåsning till signalen som ska mätas, mycket noggranna samplingsenheter.

Leveranser

Vi levererar kompletta system eller delar som till exempel våra koaxiella, högprecisionsspänningsdelare och strömshuntar.

Beställning

Kontakta någon av de personer som listas på denna sida, för att beställa eller begära mer information.

Fakta

Tjänst

DSWM - en digital multifunktionell samplande wattmeternormal

Instrument

Effektmetrar

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Energi, Kalibrering, Metrologi och mätteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Mer information

DSWM broschyr (pdf, 358.57 kB)
Kontaktperson

Stefan Svensson

Forskare

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Karl-Erik Rydler

Forskare

Läs mer om Karl-Erik

Kontakta Karl-Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Kalibrering av elkvalitetsinstrument

Vi erbjuder kalibreringar för elkvalitetsparametrar som spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler. Genom löpande kalibrering hos RISE läggs grunden för kvalitetssäkrade mätningar.
Tjänst

Kalibrering - vi samordnar

Kalibrera alla dina mätdon på ett och samma ställe. RISE har en samordningsfunktion inom Kalibrering för Er som kalibreringskund. Genom denna tjänst kan vi på ett enklare sätt tillgängliggöra vårt utbud av kalibreringstjänster så …
Test & demo

Högspänninsgs­laboratorium

Kombination av hög kompetens och mycket avancerad mätteknik inom flera områden gör anläggningen internationellt unik.
Tjänst

Kalibrering mätutrustning högspänning/högströmsprovning (Riksmätplats)

RISE högspänningsgrupp har till uppdrag att tillhandahålla state-of-the-art-kalibreringar av mätutrustning som används inom högspännings- och högströmsprovning.Inom högspänningstekniken har vi resurser för såväl DC som nätfrekvens…
Tjänst

Kalibrering av elektrisk effekt vid riksmätplats

En effektmeter, wattmeter eller mätvärdesomvandlare mäter den elektriska effekten och finns både som en och flerfasiga. Kalibrering av en effektmeter eller wattmeter säkerställer instrumentets felvisning så att den håller sig inom…
Expertis

Riksmätplatsen för effekt och energi

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.