Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DSWM - samplande wattmeter

Vi erbjuder vårt allra noggrannaste effekt- och elkvalitetsmätsystem till försäljning, antingen ett komplett system eller delar av det. Vi kan även dela med oss av vår kompetens i form av rådgivning och kunskapsöverföring. Välkommen att kontakta oss på RISE Mätteknik via mail eller telefon, för mer information.

Syfte

Vem behöver en DSWM?

Noggranna mätningar av elektrisk effekt och relaterade storheter krävs i många situationer:

  • Verifiering av kalibratorer och analysatorer för effektkvalitet.
  • Verifiering av referensmätutrustning för effekt och energi.
  • I precisionslaboratorier för att säkerställa att mätmetoder och utrustning uppfyller aktuella standarder.

Ett komplett DSWM-system används nu på Fluke som primärreferens för elkvalitetsnormalen Fluke 6100A/6100B/6105A och även vid nationella precisionslaboratorier som A*STAR i Singapore och det tjeckiska nationella metrologiska institutet, CMI. Våra strömshuntar och spänningsdelare används i mer än femton laboratorier runt om i världen.

Egenskaper

DSWM är ett primärt referensinstrument för elektrisk effekt och relaterade storheter.

  • Spänning, ström, effekt, impedans, övertoner
  • Flimmer och andra modulationsmätningar
  • 50 ppm noggrannhet
  • 50 mV ... 1000 V
  • 5 mA ... 100 A
  • 15 Hz ... 5 kHz
  • Flexibel och enkel att använda

Till höger finns länkar till mer teknisk information, såsom teknisk specifikation, internationella publikationer och resultat från internationella jämförelser.

Bakgrund

1999 publicerade RISE-medarbetare en doktorsavhandling - Power measurement techniques for non-sinusoidal conditions. Ett resultat av detta arbete var utvecklingen av en Digital Sampling Watt Meter, DSWM.

Detta har möjliggjort en bättre hantering av övertoner vid mätning av elektrisk effekt och andra växelströmsstorheter samt etablering av en förbättrad nationell referens för elektrisk effekt i Sverige.

DSWM har förbättrats genom åren och levereras numera med ultraprecisa, RISE-designade spänningsdelare och koaxiella strömshuntar.

Framåtblick

I vårt moderna samhälle är den elektrisk energin och elnäten av avgörande betydelse. Utvecklingen kommer att bestå av smartare elnät, småskalig elproduktion med vindkraftverk och solenergi samt elbilar. Elen kommer att viktigare och viktigare i vårt samhälle och med den också spårbara mätningar av elektrisk effekt och energi.

DSWM har visat sig vara mycket mångsidig och används i många sammanhang på världens växande elmarknader.

Metod

Faslåsning till signalen som ska mätas, mycket noggranna samplingsenheter.

Leveranser

Vi levererar kompletta system eller delar som till exempel våra koaxiella, högprecisionsspänningsdelare och strömshuntar.

Beställning

Kontakta någon av de personer som listas på denna sida, för att beställa eller begära mer information.

Fakta

Tjänst

DSWM - en digital multifunktionell samplande wattmeternormal

Instrument

Effektmetrar

Storhetsområde

Elektricitet

Område

Energi, Kalibrering och kontroll, Metrologi och mätteknik

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Stefan Svensson

Forskare

+46 10 516 54 15
stefan.svensson@ri.se

Läs mer om Stefan

Kontaktperson

Karl-Erik Rydler

Senior Forskare

+46 10 516 54 01
karl-erik.rydler@ri.se

Läs mer om Karl-Erik