Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitala trygghetslarm

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet har RISE tagit fram en certifieringsmetod för digitala trygghetslarm tillsammans med svenska myndigheter och tillverkare. För att utföra certifieringen har en RISE utvecklat en provningsmetod med tillhörande provningsmiljö.

Syfte

Digitala trygghetslarm består av larmsändare och larmmottagare. Sveriges kommuner och landsting (SKL) kräver interoperabilitet mellan trygghetslarm från olika leverantörer vilket säkerställs genom ett standardiserat kommunikationsprotokoll kallat SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol). Dessutom ställs ytterligare krav på pålitlighet och datasäkerhet. Dessa krav är sammanställda i den provningsmetod som RISE utför för att utfärda certifikaten som omfattar både larmsändare och/eller larmmottagare.

RISE utför oberoende provningar av larmsändare och larmmottagare för att säkerställa att kraven från Sveriges kommuner och landsting uppfylls. Certifikaten från RISE visar att de digitala trygghetslarmen kan användas i enlighet med dessa krav, vilket är till fördel för leverantörer och kommuner vid exempelvis upphandlingar av digitala trygghetslarm. Leverantörer erbjuds även åtkomst till provningsmiljön för egna tester av trygghetslarm.

Metod

RISE utför provningar av digitala trygghetslarm i ett eget laboratorium utvecklat för ändamålet. Provningarna som finns angivna i provningsmetoden är baserade på SEK Svensk Elstandard TS 50134-9 Larmsystem - Trygghetslarm Del 9: IP-baserad kommunikation samt Svensk Standard SS 91100 Digital social alarm - Social care alarm internet protocol (SCAIP). Dessutom ställer SKL Kommentus Inköpscentral krav på pålitlighet och datasäkerhet som också omfattas av provningsmetoden.

Leveranser

Resultatet av RISE utvärdering rapporteras i en skriftlig rapport, samt ett certifikat om kraven i provningsmetoden är uppfyllda.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna

Fakta

Tjänst

Certifiering av digitala trygghetslarm

Certifiering

Certifiering produkter

Område

E-Hälsa

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

SEK Svensk Elstandard TS 50134-9 Larmsystem - Trygghetslarm Del 9: IP-baserad kommunikation

Svensk Standard SS 91100:2014 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Specification

Teknisk Rapport SIS-TR 91101:2016 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Test specification

Teknisk Rapport SIS-TR 91102:2016 Digital social alarm – Social care alarm internet protocol (SCAIP) – Implementation guideline

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid beror på om utrustningen är färdig när utvärderingen påbörjas, eller om utvärderingen sker parallellt med delar av utvecklingsarbetet.

Förberedelser

Tillverkaren av det digitala trygghetslarmet ska dokumentera den tekniska utrustningens funktioner och konstruktion.

Joe Furborg

Kontaktperson

Joe Furborg

Civilingenjör

Läs mer om Joe

Kontakta Joe

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.