Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Design av digitaliserings- och automationsprojekt

En viktig faktor för framgångsrika digitaliserings och automationsprojekt är en bra specifikation av vad 'framgångsrik' innebär - innan projektstart. Vi erbjuder stöd vid design och initiering av digitaliserings och automationsprojekt genom att bistå företag i detta specifikationsarbete.

Syfte

Med större miljökrav och konkurrens ökar kraven på att säkerställa resurseffektiva och automatiserade system och processer. Digitaliserings- och automationsprojekt har ofta stor effektiviseringspotential, men den fulla potentialen uppfylls dock relativt sällan. Ofta beroende på bristfälliga analyser av vad man vill åstadkomma med sina projekt och hur man skall mäta att man uppnår ett ’bra’ resultat. För att företag effektivt skall kunna genomföra digitaliserings- och automationsprojekt som leder till långsiktigt resurseffektiva produktionssystem krävs analys för identifiering och specifikation av vilka värden man vill uppnå och vilken resursförbrukning man långsiktigt vill minska med sina projekt. Vi erbjuder stöd vid design och initiering av digitaliserings och automationsprojekt genom att bistå med ovanstående analyser, i syfte att just förbättra möjligheterna till att projekten långsiktigt både genererar värde för företagets slutkunder, och till att projekten minskar företagets resurser som krävs för skapande av kundvärde, över tid.

Metod

Metoden bygger på ett antal steg där mottagaren kan välja ett eller flera steg.

1, Föredrag/Seminarium/Workshop för åskådliggörande av möjligheter och utmaningar vid digitaliserings- och automationsprojekt, och möjliga sätt att komma runt utmaningarna för att få största möjliga utbyte av projekten

2, I samråd med uppdragsbeställaren, systematisk genomgång av olika steg, identifiering och specifikation av:

-Önskade långsiktiga värden från planerade projekt

-Önskad långsiktig minskning av resursförbrukning

-Relevanta mätetal för: skapat värde, minskad resursförbrukning och systemparametrar

-Hur systemet skall styras för att öka skapat värde och/eller minska resursförbrukning, efter genomfört projekt.

3, Analys av hur företagets existerande organisations- och projektmodell kan vidareutvecklas för att stötta genomförande av framgångsrika digitaliseringsprojekt.

4, Analys av hur företagets existerande affärsmodell vid upphandling av digitaliseringsprojekt kan utvecklas för att stötta genomförande av framgångsrika digitaliseringsprojekt

Leveranser

1, Genomfört Föredrag/Seminarium/Workshop

2, a: Dokumenterade specifikationer av: önskat värde, önskad minskad resursförbrukning, mätetal, mät- och styrmetoder. b: Dokumentation av vad som inte specificerats innan projektstart och därmed lämnats för senare ’upptäckt’ under projektets gång och efter projektets genomförande.

3, Dokumenterade förslag till utvecklingsåtgärder av organisations- och projektmodell

4, Dokumenterade förslag till utvecklingsåtgärder av upphandlingsrutiner

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Design av digitaliserings- och automationsprojekt

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Enligt överenskommelse

Sten Grahn

Kontaktperson

Sten Grahn

Forskare

+46 10 228 46 87

Läs mer om Sten

Kontakta Sten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.