Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifieringsregel CR065 - Certifierad Husproduktion

RISE utför som tredje part ackrediterad kontroll av projektering och tillverkning för att verifiera kvaliteten hos fabrikstillverkade trähus. För kontroll enligt Säker Vatten se längre ner.

Syfte

Certifieringen syftar till att genom en inledande granskning och uppföljande revisionsbesök svara mot den kontroll som byggherren och kontrollansvarig ansvarar för enligt Plan- och Bygglagen 2010:900 (PBL), 10 kap, 5-8 §§. Certifieringen har sin grund i kraven på de tekniska egenskaperna i PBL, 8 kap, 4-5 §§ samt i 19-21  §§ som hanterar byggprodukters lämplighet och utsläppande på marknaden.

Certifieringsregeln omfattar trähus och trähuskomponenter som tillverkas i fabrik.

Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen
Visste du att kontrollplanen enligt PBL även ska omfatta det som utförs i fabrik? I praktiken kan detta vara svårt att lösa då fabrikerna redan har inarbetade rutiner och kvalitetssystem anpassade för just sin serietillverkning som man ogärna justerar för varje husobjekt. Som ett stöd för byggherrar och kontrollansvariga, och för att säkerställa kvaliteten på projektering och tillverkning som utförs av hustillverkarna själva, kan hustillverkarna certifiera sig. Certifierade företag äger rätten att märka produkter och dokumentation med RISE certifierings- och kontrollmärke.

Certifieringsprocessen
Processen att certifiera sig börjar med en inledande granskning av tillverkarens egenkontrollsystem, rutiner för projektering, tillverkning i fabrik, lagring m.m. Granskningen utförs gentemot certifieringsregeln, PBL, Boverkets föreskrifter och branschregler. Därefter utförs ett inledande besök av RISE där man kontrollerar att ovanstående fungerar i praktiken vid projektering och tillverkning. Efter det inledande besöket erhåller tillverkaren sitt certifikat.

Uppföljande kontroll
Uppföljande kontrollbesök genomförs två gånger per år hos tillverkaren av RISE. Vid dessa besök granskas att tillverkaren följer de rutiner och system som upprättats och granskats vid certifieringstillfället. Kontrollen är ackrediterad av Swedac.

Utökad granskning
I certifieringsregeln finns det även en möjlighet att välja konstruktionsgranskning (steg 2). Väljs detta genomför RISE experter en kontroll av samtliga relevanta egenskaper rörande PBL, 8 kap, 4-5 och 19-21 §§ för företagets standardkonstruktioner.

Historia - En tillbakablick
System för att verifiera kvalitén hos fabrikstillverkade småhus har funnits sedan slutet på 1970-talet då det fanns en godkännanderegel från dåvarande Statens Planverk (nuvarande Boverket) med möjlighet att typgodkänna dessa system. 1995 ändrades förutsättningarna för typgodkännande av kontrollsystem varför SP tillsammans med branschen tog fram en certifieringsregel (SPCR112) för att tillgodose behovet av verifiering av fabrikernas egenkontroll, främst mot byggnadsnämnder och KA. 2014 reviderades certifieringsregeln (till CR 065) för att bättre motsvara gällande lagstiftning.

Metod

Certifieringsregel CR065

Leveranser

Certifikat samt RISE certifierings- och kontrollmärke

Mer information

RISE är godkänt som kontrollorgan av Säker Vatten AB för att utföra den övervakande kontroll som krävs enligt Säker Vattens branschstandard för prefabricerade planelement och volymelement, version 2021:1.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Certifiering av trähus och trähuskomponenter som tillverkas i fabrik

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Mer information

CR065 information (pdf, 12.41 MB)


Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Robert Jarnell

+46 10 516 51 33

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Päivi Hauska

Ingenjör

+46 10 516 54 62

Läs mer om Päivi

Kontakta Päivi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Hållfasthetssorterat virke

RISE provar, certifierar och utför tillverkningskontroll på hållfasthetssorterat konstruktionsvirke
Tjänst

Limträ, korslimmat trä, lättbalk och limmade bärande träkonstruktioner

RISE provar, certifierar och utför tillverkningskontroll på limträ, korslimmat trä, lättbalk och övriga limmade bärande träkonstruktioner.
Tjänst

Provning av skivmaterial

RISE utför tillverkningskontroll och provar skivor avsedda för olika ändamål. Det kan vara ej bärande eller bärande skivor för konstruktiv användning i vägg, golv och tak. Vi har även en egen metod för provning av genomtrampningss…
Tjänst

Provning av fästdon för träkonstruktioner

Provning av fästdon för bestämning av bärförmåga inför CE-märkning eller andra ändamål.
Tjänst

Impregnerat trä

RISE gör analyser på impregnerat trä
Expertis

Brandmotstånd av trä

RISE har under de senaste årtionden varit världsledande inom forskning om brandsäkerhet i träbyggnader och har utvecklat såväl tester som design standarder. Med stöd av vår expertis kan du se till att din träkonstruktion har ett g…
Expertis

Träbyggande

Byggande i trä av olika typer av konstruktioner har ökat starkt sedan 1994, då den förändrade europeiska konstruktionsstandarden innebar att man får bygga mer än två våningar i trä. Sedan dess har intresset för området vuxit stort…
Expertis

Mekanisk provning av trärelaterade byggprodukter och konstruktioner

RISE provar hållfasthet och deformationer av trärelaterade byggprodukter och konstruktioner.