Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för miljö - ISO 14001

Ett certifierat ledningssystem för miljö ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt miljöarbete som tillför värde för organisationen och dess kunder. Det blir ett verktyg för att minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar mot hållbar utveckling.

Syfte

Organisationer som certifierar sig för ISO 14001 visar både internt och externt att den gör ett aktivt val gällande verksamhetens miljöstyrning och hur verksamhetens produkter och tjänster påverkar miljön över sin livstid.

Med RISE Certifiering som certifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller verifiering av utsläppsrätter samt ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Miljöledningsstandarden kan användas av alla organisationer. Det är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens miljöarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras.

Den hjälper organisationer att:

  • kartlägga och minska sin miljöpåverkan
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens miljöpåverkan
  • sätta upp konkreta miljömål för förbättringar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet
  • ständigt förbättra sin miljöprestanda
  • skapa hållbara affärsmodeller

Metod

En oberoende ackreditera överenskommelse med specifika krav för certifiering av miljöledningssystem säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Se beskrivning av RISE certifieringsprocess för ledningssystem.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för miljö enligt ISO 14001:2015 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för miljö - ISO 14001

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Niklas Gustafsson

+46 10 516 60 32

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Christina Nousiainen

+46 10 516 50 39

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.