Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet - ISO 22000

Ett certifierat ledningssystem för livsmedelssäkerhet ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt arbetssätt som tillför värde för organisationen och dess kunder. Det blir ett verktyg som underlättar och kvalitetssäkrar organisationens identifiering, värdering och styrning av potentiella faror avseende livsmedelssäkerhet.

Syfte

Organisationer som certifierar sig enligt ISO 22000 visar både internt och externt att de har ett väl fungerande arbetssätt avseende livsmedelssäkerhet.

Med RISE Certifiering som certifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Standarderna för livsmedelssäkerhet kan användas av alla organisationer i livsmedelskedjan. Från råvaru-, material- och färdigvaruproducenter samt catering till transportörer av livsmedel.  Det är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens livsmedelssäkerhetsarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras. Den hjälper organisationer att

  • kartlägga processer och flöden
  • identifiera och värdera potentiella faror/risker
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens livsmedelssäkerhetsarbete
  • sätta upp konkreta mål för förbättringar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera livsmedelssäkerhetsarbetet
  • ständigt förbättra sina processer och arbetssätt

Metod

En oberoende ackrediterad överenskommelse med specifika krav för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Se beskrivning av RISE certifieringsprocess för ledningssystem.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISO 22000 utfärdas certifikatet.

Mer information

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Christoffer Ewers

Kontaktperson

Christoffer Ewers

Certifieringsingenjör

+46 10 516 63 46

Läs mer om Christoffer

Kontakta Christoffer
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Richard Karlsson

Certifieringsingenjör

Läs mer om Richard

Kontakta Richard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.