Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Ett certifierat ledningssystem för livsmedelssäkerhet ger förutsättningar för ett effektivt och systematiskt arbetssätt som tillför värde för organisationen och dess kunder. Det blir ett verktyg som underlättar och kvalitetssäkrar organisationens identifiering, värdering och styrning av potentiella faror avseende livsmedelssäkerhet.

Syfte

Organisationer som certifierar sig enligt ISO 22000 eller FSSC 22000 visar både internt och externt att de har ett väl fungerande arbetssätt avseende livsmedelssäkerhet.

Med RISE Certifiering som certifieringsorgan får du en partner att växa med. Vi tillhandahåller ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. Våra revisorer finns över hela landet och för att säkra kompetensen har vi en mix av anställda och kontrakterade revisorer.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra revisorer har den senaste informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Standarderna för livsmedelssäkerhet kan användas av alla organisationer i livsmedelskedjan. Från råvaru-, material- och färdigvaruproducenter samt catering till transportörer av livsmedel.  Det är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens livsmedelssäkerhetsarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras. Den hjälper organisationer att

  • kartlägga processer och flöden
  • identifiera och värdera potentiella faror/risker
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens livsmedelssäkerhetsarbete
  • sätta upp konkreta mål för förbättringar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera livsmedelssäkerhetsarbetet
  • ständigt förbättra sina processer och arbetssätt

Metod

En oberoende ackrediterad överenskommelse med specifika krav för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Läs mer om hur certifieringen går till här.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISO 22000 och/eller FSSC 22000 utfärdas certifikatet.

Mer information

Beställning

Skicka in en offertförfrågan

Offertförfrågan

Fakta

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISO22000 ”Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Område

Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Christoffer Ewers

Kontaktperson

Christoffer Ewers

Säljare

Läs mer om Christoffer

Kontakta Christoffer

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christel Esbjörnsson

Kontaktperson

Christel Esbjörnsson

Revisor

Läs mer om Christel

Kontakta Christel

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.