Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för energi - ISO 50001

Arbete med organisationens energiprestanda är ett kraftfullt verktyg för att öka energieffektiviteten för verksamheten och ge sänkta energikostnader. Energiledningssystemet skapar en stabil grund för att ständigt förbättra prestandan över tid.

Syfte

Energiledningssystemet (ELS) ger rationella arbetsformer för ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att identifiera, utveckla, genomföra och följa upp effektiviseringsåtgärder. Företag som arbetat med ELS pekar nästan alltid på det systematiska arbetssättet som den stora framgångsfaktorn jämfört med tiden ”före ELS”. ELS sätter också fokus på energifrågorna i verksamheten genom att högsta ledningen engageras liksom alla medarbetare som kan påverka energiförbrukningen på kort eller lång sikt.

Ett ELS är inte bara till nytta för stora företag. Alla företag och organisationer där energikostnaden påverkar lönsamheten har nytta av ELS. Exempel på detta är fastighetsförvaltare, process- och livsmedelsindustrier, tillverkningsindustrier, sågverk m.m. De som infört ELS har tjänat in kostnaden mångdubbelt!

Med RISE Certifiering som certifieringsorgan får ni en partner att växa med. Vi tillhandahåller även revision av Energikartläggningar och verifiering av utsläppsrätter samt ett stort utbud av certifieringstjänster inom ledningssystem, produkt och person. RISE kan leverera en helhetslösning för er inom området.

Den starka kopplingen mellan forskningsinstitutet RISE och RISE Certifiering gör att våra revisorer har den senaste kunskapen och informationen inom många områden. Vi har ett tydligt uppdrag från vår ägare att skapa en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Energiledningsstandarden kan användas av alla organisationer. Det är ledningens verktyg för att styra hur verksamhetens energiarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras. Den hjälper organisationer att

  • kartlägga och minska sin energianvändning
  • säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav
  • ge ledningen en god kontroll över organisationens energiprestanda
  • sätta upp konkreta mål för energiprestandan och att kontinuerligt följa upp och utvärdera energiarbetet
  • ständigt förbättra energiprestanda
  • Energikartläggning enligt Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag kan utföras i egen regi
  • skapa hållbara affärsmodeller

Metod

En oberoende ackreditera överenskommelse med specifika krav för certifiering av energiledningssystem säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Se beskrivning av RISE certifieringsprocess för ledningssystem.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för miljö enligt ISO 50001:2018 kan ett certifikat ställas ut.

 

Mer information

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för energi - ISO 50001

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Edin Catovic

Certifieringsingenjör/Försäljning

+46 10 516 56 59

Läs mer om Edin

Kontakta Edin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Göran Liljenström

Revisor

+46 10 516 60 44

Läs mer om Göran

Kontakta Göran
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.