Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Ledningssystem för arbetsmiljö är ett växande område. De grundläggande kraven t ex på ordning och reda, organisation och erfarenhetsåterföring är mycket lika de som gäller för miljö- och kvalitetsledningssystem. Därför väljer många företag att integrera ledningssystemen i ett verksamhetssystem där även arbetsmiljön ingår. RISE Certifiering kan erbjuda samordnade revisioner för kvalitet -, miljö- och arbetsmiljöledning.

Syfte

Certifieringen innebär att vi regelbundet granskar företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Granskningen kan göras mot ISO 45001 "Ledningssystem för arbetsmiljö- Krav och vägledning" och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”

Varför certifiera arbetsmiljön?
Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljön visar företaget att man medvetet och aktivt arbetar med att förbättra sin arbetsmiljö, vilket bl a:

  • ökar konkurrenskraften på grund av goodwill
  • ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal
  • minskar kostnaderna eftersom förebyggande åtgärder är billigare än korrigerande
  • ökar produktiviteten
  • säkerställer att företaget arbetar med systematiska  arbetsmiljöförbättringar i samverkan med anställda
  • förbättrar kvaliteten

RISE Certifiering är ackrediterat för att certifiera ledningssystem för arbetsmiljö.

Metod

En oberoende ackrediterad överenskommelse med specifika krav för certifiering av arbetsmiljöledningssystem säkerställs genom en inledande revision, årliga uppföljande revisioner samt omcertifieringsrevision var tredje år.

Leveranser

När organisationen uppfyller kraven för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018 kan ett certifikat ställas ut.

Mer information


Beställning

Se kontaktuppgifter nedan

Fakta

Tjänst

Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö - ISO 45001

Certifiering

Certifiering ledningssystem

Område

Arbetsmiljö, Certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontakt

Certifiering på RISE

+46 10 516 50 00
ceforsaljning@ri.se