Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt Room Corner Test

Brandprovning av ett ytskikts egenskaper i ett rumsbrandscenario avseende dess värmeutveckling, rökbildning, flamspridning, brinnande droppar/partiklar samt förekomst av övertändning.

Provning kan utföras enligt exempelvis ISO 9705, ISO 9705-1, EN 14390 och FTP Code 2010 (Resolution MSC.307(88)) Part 10, annex 1.

Syfte

Brandteknisk provning i rumsbrandsscenario enligt exempelvis ISO 9705, ISO 9705-1, EN 14390 och FTP Code 2010 (Resolution MSC.307(88)) Part 10, annex 1 utvärderar ett ytskikts brandegenskaper i form av utvecklad värmeeffekt (kW), mängd utvecklad energi (MJ), rökproduktion (m2/s). Fenomenet övertändning, flamspridning och brinnande droppar registreras även visuellt. Vid behov kan även halten giftiga gaser mätas med hjälp av FTIR gas analysutrustning. 

Huvudsakligt användningsområde är exempelvis för certifiering enligt marindirektivet eller för att utvärdera brandegenskaper hos byggnadsprodukter som av någon anledning inte kan provas i sin verkliga utformning i liten skala, tex termoplastiska material, skarvsystem och material med stora ojämnheter. Andra produkter kan också utvärderas i metoden exempelvis stoppade möbler.

Metod

Vid provning monteras provmaterialet på insidan av testkammaren, i taket och på alla väggar utom dörrväggen. En propanbrännare placeras i ena hörnet och avger en effekt av 100 kW under 10 min, 300 kW under följande 10 minuter, vilket ger en total provtid av 20 min. Rökgaserna sugs upp i en huv och värmeeffekten samt rökproduktionen mäts kontinuerligt. Flamspridning längs väggar och tak noteras visuellt. Om flammor slår ut genom dörröppningen har övertändning inträffat och då avbryts provningen. Effektutvecklingen vid övertändning är i regel 1 MW.

Exempel på produkter som provas i denna metod:

  • Byggprodukter, främst ytskikt , kompositpaneler mm.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på engelska med resultaten. Rapporten kan exempelvis användas som underlag för prestandadeklaration enligt nationella brandkrav eller för klassificering enligt marindirektivet.

Beställning

Inför provning ber vi er kontakta oss via e-mail. Bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Order Specification Form

Fakta

Tjänst

Brandprovning av ett ytskikts egenskaper i ett rumsbrandscenario

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Risk och säkerhet

Standarder

  • ISO 9705
  • ISO 9705-1
  • EN 14390
  • FTP Code 2010 (Resolution MSC.307(88)) Annex 1:Part 10

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning:

Fullständig provning: Minst 35 m2, i dimensioner som möjliggör montering i provkammaren.

Richard Johansson

Kontaktperson

Richard Johansson

Senior Projektledare

Läs mer om Richard

Kontakta Richard
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.