Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Brandprovning enligt ISO 5660-1

ISO 5660-1 Branddynamisk provning - Värmeutveckling, rökproduktion och massförlust.

Part 1: Värmeutveckling (Konkalorimetri) och rökproduktion (dynamisk mätning).

Syfte

Brandteknisk modellering. De mätdata som erhålls vid provning enligt ISO 5660-1 kan användas för modellering av bränder i större skala. Exempelvis kan brandförlopp för en provning i ISO 9705 - Room Corner Test och EN 13823 - SBI, förutspås. 

Metoden används också i stor utsträckning vid provning i produktutvecklingsstadiet. Man kan jämföra en rad olika mätdata och på så sätt finna den variant av sin produkt som verkar mest lovande att gå vidare med i fortsatta tester.

Metoden används även vid tredjepartskontroll (tillverkningskontroll).

Metoden är kostnadseffektiv att använda vid produktutveckling samt tillverkningskontroller.

Metod

Vid provning enligt ISO 5660-1 utsätts en provkropp med dimension 100 mm x 100 mm för en bestämd strålningsnivå. Provkroppens yta värms då upp och börjar att avge pyrolysgaser som antänds med hjälp av en gnisttändare. Efter antändningen samlas rökgaserna upp i en huv och förs kontinuerligt bort med hjälp av en fläkt. Med hjälp av den uppmätta syrgashalten i rökgaserna beräknas den utvecklade värmeeffekten. Rökproduktionen mäts kontinuerligt med hjälp av ett lasersystem.

Följande parametrar mäts i metoden: antändningsegenskaper, utvecklad värmeeffekt (kW/m2), mängd utvecklad energi (MJ/m2), massförlust (g/s), effektivt värmevärde (MJ/kg) och rökproduktion (m2/s). Vid behov kan även halter av giftiga gaser mätas med hjälp av FTIR analys utrustning.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Beställningsformulär” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Beställningsformulär (pdf, 193.07 kB)


Tjänst

Brandprovning enligt ISO 5660-1

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning

  • 6 st provkroppar med måtten 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm).

Indikerande provning

  • 2 st provkroppar med måtten 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm).
Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

+46 10 516 50 83

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.