Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt IMO 2010 FTP Code Part 2

IMO 2010 FTP Code Part 2- Smoke and toxicity test.

Syfte

Metoden används för att utvärdera hur mycket rök och innehållet av toxiska gaser det bildas när en produkt utsätts för en bestämd strålning och flamma.

Huvudsakliga användningsområdet är för att klassificera produkter för användning inom sjöfartsområdet.

Marina produkter och material brandprovas enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regelverk, IMO 2010 FTP Code. Resultat från provning enligt FTP-koden kan användas för att ansöka om typgodkännande (även kallad rattenmärket).

Typgodkännande regleras enligt Europaparlamentets direktiv 2014/90/EU. Vi på RISE utför de tester, certifiering och produktionskontroll som krävs för att få märka produkter med rattenmärket.

Metod

Provningen sker i en sluten kammare. Provkroppen är horisontellt belägen och utsätts för en angiven värmestrålning. När materialet utsätts för värmestrålning och börjar avge rökgaser så samlas dessa upp i den slutna kammaren. Rökens täthet (genomsiktligheten) mäts med hjälp av lampa och fotocell. I det fall då FTIR - analys av rökgaserna genomförs så tas små mängder rökgas ut från kammarens centrum för analys. En rökgasanalys  per strålningsnivå utförs. Bland annat följande ämnen kan detekteras genom FTIR analys: Kolmonoxid, Saltsyra, Vätebromid, Väteflourid, Cyanväte, Kväveoxider och Svaveldioxid.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på engelska eller svenska.

Beställning

Inför provning ber vi er att fylla i order specification form och bifoga den med er order samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.


Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt IMO 2010 FTP Code Part 2

Certifiering

MarED

Område

Brandsäkerhet, Maritimt, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

Relaterade standarder: IMO 2010 FTP Code Part 5  

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

IMO 2010 FTP Code Part 2:

  • Fullständig provning, 9 försök 12 st provkroppar med dimension 75 mm x 75 mm, max tjocklek 25 mm.
  • Ett indikerande försök, en strålningsnivå 2 st provkroppar med dimension 75 mm x 75 mm, max tjocklek 25 mm.

Henrik Fredriksson

Kontaktperson

Henrik Fredriksson

Projektledare

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.