Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning av kablar EN 50399

EN 50399 är en brandteknisk provningsmetod som genererar data vilka används för att utvärdera kablars brandegenskaper avseende flamspridning, effektutveckling, rökbildning och brinnande droppar.
Testresultat är en del av underlaget för CE-märkning enligt CPR Byggproduktförordningen.

Syfte

I produktutvecklingssammanhang är det viktigt att i ett tidigt skede undersöka kabelns brandegenskaper.
Brandprovning enligt EN 50399 genererar data som används för att undersöka flamspridning, effektutveckling, rökbildning och brinnande droppar. Detta är viktiga parametrar ur ett brandriskperspektiv.

Krav enligt byggproduktförordningen (CPR) innebär att kablar måste CE-märkas och brandklassificeras enligt Euroklasserna för att kunna säljas som byggprodukter. Data från provningar enligt EN 50399 bildar underlag för CE-märkning med brandklassificering i Euroklasserna B1ca, B2ca, Cca, samt Dca.

Metod

Kabeln exponeras för en brännare under en provningstid som är 20 min. Under denna tid studeras flamspridning och brinnande droppar/partiklar och då provningen är slut mäts brandskadad längd. Rökgaser som avges under provning samlas upp för analys och ur dessa data kan avgiven brandeffekt och rökbildning beräknas.

Brännarens effekt är 20,5 eller 30 kW, beroende på vilken brandklass kabeln förväntas uppnå.
Kabeln som ska provas monteras i 3,5-meters längder på en test-stege. Längderna monteras med ett mellanrum och totala bredden för kablar och mellanrum är ungefär 30 cm.
Under brandprovningen är stegen med kablarna placerad vertikalt mot en vägg i en brännkammare. Kablarna är vända inåt, bort från väggen. Framför stegen placeras brännaren med ett avstånd på 7,5 cm ifrån kabellängderna.

Leveranser

Brandprovningens resultat sammanfattas på engelska i en provningsrapport som levereras i digitalt format.
Film på provning kan också erhållas.

RISE innehar både ackreditering och notifiering avseende provningsmetoden varför provningsrapporten kan användas som underlag för CE-märkning.

Det är intressant och lärorikt att själv vara med och se när brandprovningar genomförs och därför välkomnar vi våra uppdragsgivare att besöka oss vid provningstillfällena.

 

Mer information

"Kabelkiosken" - kammare för brandprovning av kablar enligt EN IEC 60332-3-10.

Utrustningen för brandprovning av kablar beskrivs i standarden EN IEC 60332-3-10. Den används framförallt för provning enligt EN 50399 men också för provning enligt metodserien EN IEC 60332-3-21, -22, -23, -24 och -25.

Testresultaten från brandprovning enligt EN 50399 och EN IEC 60332-3-serien är inte fullt jämförbara eftersom luftflöde och även uppbyggnad av provkroppar är olika, dessutom genererar EN 50399 analysdata från brandgaserna vilket EN IEC 60332-3-serien inte gör.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

EN 50399 Brandprovning av kablar

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 50575 Produktstandard
EN 13501-6 Brandteknisk klassificering
EN 50576 Utökad tillämpning av provningsresultat
NB-CPR/SH02-16/168rev3 Utökad tillämpning av provningsresultat, koppar kommunikations kabel

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid för ackrediterad rapport är vanligen 3-6 veckor.
Preliminära testresultat kan delges då brandprovningen har genomförts vilket vanligen är ca 4 veckor efter det att provmaterial levererats till RISE.

Förberedelser

Materialåtgång beror på kabelns diameter, några exempel:

· Ø = 5 mm, antal kabellängder: 30 st.
· Ø = 140 mm, antal kabellängder: 2 st.

För kablar med diameter ≤ 5,0 mm fördelas kablarna i 15 st. buntar med ett visst antal kabellängder per bunt, några exempel:
· Ø = 2,0 mm, 25 st kabellängder per bunt
· Ø = 5,0 mm, 4 st kabellängder per bunt
Även kablar med mindre diametrar än 2,0 mm provas, då behövs följaktligen mer än 25 st kabellängder per bunt.

Varje kabellängd är 3,5 m lång.

Mer information


Johan Post

Kontaktperson

Johan Post

TIC-ingenjör

+46 10 516 50 58

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Surhet i rökgaser från kablar EN IEC 60754-2

EN IEC 60754-2 är en brandteknisk provningsmetod som genererar data vilka används för att bestämma andel surhet, "aciditet" i brandgaser från förbränning av kabelmaterial. Testresultat är en del av underlaget för CE-märk…
Tjänst

EN 61034-2 Röktäthet vid förbränning av kablar

EN 61034-2 är en brandteknisk provningsmetod som genererar data vilken används för utvärdering av bildad röktäthet då en kabel brinner. Testresultat är en del av underlaget för CE-märkning av kablar enligt CPR Byggproduktförordnin…
Tjänst

Brandprovning av kablar för tåg EN 60332-3-24

EN 60332-3-24 är en brandteknisk provningsmetod vars testresultat bildar underlag för brandklassning enligt EN 45545-2 "Järnvägsfordons brandsäkerhet – Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter".
Område

Brandsäkerhet

Varje år omkommer eller skadas många människor till följd av bränder. Bränder orsakar också materiella kostnader för miljardbelopp. Att på bästa sätt förebygga, begränsa och släcka bränder räddar liv, sparar kostnader och är posit…
Expertis

Riksmätplatsen för högspänning och högst

RISE är Sveriges Nationella Metrologiska Institut och ansvarar genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna inom det internationella måttenhetssystemet SI.
Expertis

CFD modellering

Avancerade tekniska beräkningar är idag en självklarhet i tillämpad forskning och teknikutveckling. Genom att simulera ett problem sparar man både tid och pengar vid problemlösningar.
Test & demo

Brandcentrum

Brandhallen är en av Europas största, som är utrustad med reningsanläggning av såväl rök som släckvatten.
Expertis

Brandsäkerhet i järnvägsfordon

Brandsäkerhet i järnvägsfordon är viktigt för passagerare, personal och egendom. Genom att använda material med goda brandegenskaper minskar risken för brand och spridning av rök och flammor. RISE provar och utvärderar material o…