Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bionedbrytbarhet och komposterbarhet

<p>Biologisk återvinning av material och produkter är en möjlighet att minska och återvinna avfall. Det finns internationella normer som sätter regler och krav för vilka produkter som får kallas nedbrytbara eller komposterbara. RISE utför provning av materials bionedbrytbarhet i olika miljöer där miljö för provningen väljs beroende på var materialet är tänkt att brytas ner. Produkter som provas är vanligen av plast och/eller papper, exempelvis förpackningar och engångsartiklar.</p>

Syfte

Att ge kunskap om i vilken grad en produkt bryts ned i aktuell miljö, t.ex. i marint vatten, i industriell eller småskalig kompostering eller i rötningsanläggningar. Testerna är ett sätt att visa att produkten uppfyller såväl nationella som internationella krav och riktlinjer

Metod

RISE har ackreditering för att prova enligt EN 13432.

Steg 1. Materialet/produkten analyseras för att fastställa sammansättningen samt upptäcka eventuella beståndsdelar som kan vara farliga för miljön, tex. tungmetaller. Resultat kan fås inom 1 månad.

Steg 2. Den ultimata bionedbrytningsgraden testas där bildad koldioxidmängd mäts. Maximal provtid är 6 månader.

Steg 3. Kontroll görs att materialet sönderdelas i tillräckligt små fragment, sk. desintegration. Maximal provtid är 6 månader.

Steg 4. Den kvarvarade komposten efter desintegrationen och dess påverkan på vatten- eller marklevande organismer analyseras i ekotoxikologiska tester. En sådan test tar vanligen 6 veckor.

När materialet/produkten är provad och uppfyller alla krav enligt EN 13432 kan man ansöka om certifiering enligt SPCR 141.

EN 13432, ISO 14852, ISO 14855, ISO 17556, ISO 20200, ISO 16929, ISO 19679, OECD 208, OECD 301

Leveranser

Resultat och utförande presenteras i en skriftlig rapport.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan

Fakta

Tjänst

Utvärdering av ett materials eller produkts bionedbrytbarhet eller komposterbarhet i olika miljöer.

Certifiering

Övrig certifiering

Område

Materialomställning

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 13432, ISO 14852, ISO 14855, ISO 17556, ISO 20200, ISO 16929, ISO 19679, OECD 208, OECD 301

Dessutom utför vi provningar enlig flera ASTM-metoder inom området.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Catrin Lindblad

Kontaktperson

Catrin Lindblad

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 53 14

Läs mer om Catrin

Kontakta Catrin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Ellen Wasling

Ingenjör

+46 10 516 53 12

Läs mer om Ellen

Kontakta Ellen
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.