Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Bionedbrytbarhet och komposterbarhet

Vilka produkter som får kallas nedbrytbara eller komposterbara regleras i internationella regler och krav. Vi kan guida er i detta och hjälpa er utvärdera såväl bionedbrytbarhet som komposterbarhet i olika miljöer, vilket inkluderar kemisk analys, nedbrytbarhet, generering av mikrofragment (mikroplaster) och påverkan på omgivande miljö.

Syfte

Material såsom plast och papper åldras och bryts ner över tid, vilket kan vara en önskad eller icke önskad egenskap. Rätt använt är biologisk återvinning av material och produkter är en möjlighet att minska och återvinna avfall, medan bildande av t.ex. mikroplaster då nedbrytning sker på fel ställen kan generera stora problem. Det finns internationella normer som sätter regler och krav för vilka produkter som får kallas nedbrytbara eller komposterbara. 

Genom att utvärdera bionedbrytbarhet hjälper vi er att få kunskap om i vilken grad er produkt bryts ned i aktuell miljö, t.ex. i marint vatten, i industriell eller småskalig kompostering eller i rötningsanläggningar. Testerna är ett sätt att visa att produkten uppfyller såväl nationella som internationella krav och riktlinjer kring innehåll av farliga ämnen, grad av bionedbrytning, bildandet av mikrofragment (mikroplaster), och ekotoxikologisk påverkan på omgivande miljö.

Metod

RISE har ackreditering för att prova enligt EN 13432.

Steg 1. Materialet/produkten analyseras för att fastställa sammansättningen samt upptäcka eventuella beståndsdelar som kan vara farliga för miljön, tex. tungmetaller. Resultat kan fås inom 1 månad.

Steg 2. Den ultimata bionedbrytningsgraden testas där bildad koldioxidmängd mäts. Maximal provtid är 6 månader.

Steg 3. Kontroll görs att materialet sönderdelas i tillräckligt små fragment, sk. desintegration. Maximal provtid är 6 månader.

Steg 4. Den kvarvarade komposten efter desintegrationen och dess påverkan på vatten- eller marklevande organismer analyseras i ekotoxikologiska tester. En sådan test tar vanligen 6 veckor.

När materialet/produkten är provad och uppfyller alla krav enligt EN 13432 kan man ansöka om certifiering enligt SPCR 141.

EN 13432, ISO 14852, ISO 14855, ISO 17556, ISO 20200, ISO 16929, ISO 19679, OECD 208, OECD 301

Leveranser

Resultat och utförande presenteras i en skriftlig rapport.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Utvärdering av ett materials eller produkts bionedbrytbarhet eller komposterbarhet i olika miljöer.

Certifiering

Övrig certifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 13432, ISO 14852, ISO 14855, ISO 17556, ISO 20200, ISO 16929, ISO 19679, OECD 208, OECD 301, 17427:2022 , 17428:2024

Dessutom utför vi provningar enlig flera ASTM-metoder inom området.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Ellen Wasling

Ingenjör

+46 10 516 53 12

Läs mer om Ellen

Kontakta Ellen
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christian Carlsson

Kontaktperson

Christian Carlsson

Enhetschef

+46 10 516 55 42

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.