Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Betalsystem

Betalsystemen i samhället fortsätter att utvecklas. RISE arbetar med säkerhet och tillförlitlighet i betalsystem, bland annat genom utvärdering av kontrollenheter och kassaregister. Idag ser vi elektroniska kvitton, betalningar över Internet och betalningar via mobiltelefon. I framtiden kommer nya betalningssätt att användas i ännu större utsträckning. Det är viktigt att betalningarna registreras korrekt, tillförlitligt och med sekretess.

Syfte

RISE kan erbjuda följande tjänster för betalsystem:

  • Certifiering av kontrollenheter enligt Skatteverkets föreskrifter
  • Utvärdering av kassaregister enligt Skatteverkets föreskrifter
  • Riskanalys 

Företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste enligt Skatteverket ha ett certifierat kassaregister. Syftet är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Kassaregistret ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av registreringarna i kassaregistret och skapar en kontrollkod. RISE kan hjälpa företag som tillverkar kontrollenheter med de certifikat som behövs för att kunna sälja i Sverige. Swedac har ackrediterat oss som certifieringsorgan för kontrollenheter för kassaregister.

Företag som säljer kassaregister i Sverige måste intyga att de uppfyller Skatteverkets krav. RISE kan också utvärdera om ett kassaregister uppfyller Skatteverkets föreskrifter.

Alla system för betalningar måste vara pålitliga. En riskanalys tillsammans med RISE kan användas för att välja mellan betallösningar.

Metod

Vår granskning av kontrollenheter omfattar såväl kontrollenhetens korrekta funktion som informationssäkerhet under utveckling och produktion. Kraven i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:12, SKVFS 2012:5 och SKVFS 2016:1) utvärderas genom konstruktionsgranskning, funktionsprov analyser och simulering av fel. Certifieringen omfattar tester av funktioner, säkerhet, prestanda, tillförlitlighet och användarmiljö samt krav på tillverkning. RISE genomför dessutom minst en gång per år utvärdering (referensprovning) av kontrollenheter från tillverkarens tillverkningsmiljö. Vi gör också minst en gång per år revision av tillverkarens produktionsmiljö.

Granskningen av kassaregister innebär funktionsprov för att undersöka att funktionerna uppfyller kraven i Skatteverkets författning SKVFS 2014:9. I proven ingår normalt inte uppgiften att söka efter otillåtna funktioner, utan syftet är att bekräfta att existerande funktioner är korrekt implementerade.

Leveranser

Resultatet av RISE utvärdering rapporteras i en skriftlig rapport, samt i ett certifikat om kraven i Skatteverkets föreskrifter för kontrollenheter är uppfyllda.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna

Fakta

Tjänst

Certifiering av kontrollenheter, utvärdering av kassaregister och betalsystem

Certifiering

Certifiering produkter

Område

Risk och säkerhet

Standarder

Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:12, SKVFS 2012:5, SKVFS 2016:1) om kontrollenhet till kassaregister. Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister. (Se https://www.skatteverket.se )

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstid beror på om utrustningen är färdig när utvärderingen påbörjas, eller om utvärderingen sker parallellt med delar av utvecklingsarbetet.

Förberedelser

Tillverkaren av en kontrollenhet ska dokumentera sitt arbetssätt enligt SKVFS 2016:1, 13 kap. Dessutom behövs dokumentation om kontrollenhetens funktioner och konstruktion.

Tillverkaren av ett kassaregister ska dokumentera alla funktioner som finns i kassaregistret.

Jan Jacobson

Kontaktperson

Jan Jacobson

Senior projektledare

+46 10 516 56 97
jan.jacobson@ri.se

Läs mer om Jan