Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser för pappersmassa­industrin

RISE har lång erfarenhet av att analysera prover från pappersmassaindustrin. 

Syfte

Vi erbjuder analyser av:

 • svartlut
 • fasta bränslen (bark, flis, slam, lignin etc.)
 • flytande bränslen (tallolja, beckolja, eldningsolja etc.)
 • askor från elfilter och förbränningspannor

Metod

Med våra avancerade instrument kan vi bestämma kemiska och fysikaliska parametrar såsom:

 • torrhalt (svartlut)
 • fukthalt (fasta bränslen)
 • vattenhalt (flytande bränslen)
 • värmevärde
 • kol, väte och kväve
 • askhalt
 • svavel och klor
 • metaller
 • asksmältförlopp
 • densitet
 • viskositet

Leveranser

Kunden erhåller en rapport med analysresultat.

Beställning

Kontakta nedanstående person för prisuppgift eller offert

Fakta

Tjänst

Analys av svartlut, bränslen och askor

Område

Kemisk och biologisk analys, Massa och papper, Provning

Pris

Kontakta oss för prisuppgift

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser och transport av provföremål

Kontaktperson

Keijo Leppänen

Ingenjör

+46 10 516 50 89
keijo.leppanen@ri.se

Läs mer om Keijo