Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av lösningsmedelsrester (NMP, DMAc, DMF, FA, bensen) i textil

Det är viktigt att textilierna på marknaden är fria från farliga och reglerade substanser. Kemisk analys är ett sätt att få kontroll över produkternas kemikalieinnehåll.

Syfte

Samhället och konsumenter ställer stora krav på företag och dess produkter. Även lagstiftningen innebär att du som aktör måste ha fullständig information och kontroll över vilka kemikalier dina produkter innehåller. Speciellt viktigt är det med produkter för barn och varor som kommer i kontakt med huden som till exempel kläder och accessoarer.

 

Vi hjälper er att tolka kemiska lagkrav och restriktioner som gäller varor av textila material och plast och som är kopplade till t ex REACH och POPs.  Vi föreslår vilka analyser ni behöver göra utifrån lagkrav, men även andra kravspecifikationer som t ex miljömärkningar eller upphandlingskrav.

Metod

OEKO-TEX analysmetod- Bestämning av NMP, DMAc, DMF, FA, bensen i textila material

SS- EN 16778. Skyddshandskar – Bestämning av dimetylformamid (DMF) i handskar

SS-EN 17131. Textil och textila produkter – Bestämning av dimetylformamid (DMF) med gaskromatografisk metod

Provmängd ca 20 gram

Leveranser

Skriftlig rapport på svenska eller engelska med erhålla resultat.

Beställning

Beställ via kontaktpersonerna längst ner på sidan.

Fakta

Tjänst

Analys av NMP (1-Methyl-2-pyrrolidone), DMAc (Dimethylacetamide), DMF Dimethylformamide, FA (Formamide), bense i textil.

Område

Kemisk och biologisk analys

Leveransnivå

Oackrediterad

Standarder

EN 16778

EN 17131

OEKO-TEX

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Normal leveranstid är 10 arbetsdagar efter beställning och mottaget provmaterial.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Elisabeth Olsson

Forskare

Läs mer om Elisabeth

Kontakta Elisabeth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Carina Berglund

Kontaktperson

Carina Berglund

Forskare

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.