Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analys av fasta bränslen

Både fossila bränslen och biobränslen används för uppvärmning. Bränslets värmevärde är därför en betydelsefull egenskap. Även bränslets innehåll av kemiska ämnen är viktiga att klarlägga, bland annat av miljöskäl. RISE har stor analyserfarenhet av biobränsle, avfall, kol, koks, slam och askor med mera.

Syfte

Bränslen som eldas i förbränningsanläggningar och askan som bildas behöver undersökas för att man skall kunna avgöra om askan är en användbar biprodukt eller är avfall som måste deponeras. Bränslena som används behöver undersökas utav skatteskäl och utsläppsrättigheter.

Metod

RISE karakteriserar fasta bränslen och askor enligt internationella standarder med avseende på:

 • askhalt
 • klor-, brom-, fluor- och jodhalt
 • svavelhalt
 • fukthalt
 • värmevärde
 • innehåll av kol, väte och kväve (CHN)
 • tungmetaller 
 • skrymdensitet
 • mekanisk hållfasthet
 • asksmältförlopp
 • pH

Torkning samt provberedning/malning utförs vid behov.

Leveranser

Efter avslutad provning erhålls en signerad testrapport.

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för beställning

Fakta

Tjänst

Kemisk analys och karakterisering av fasta bränslen, askor och avfall

Område

Energi, Kemisk och biologisk analys, Provning

Standarder

För metodnummer och standarder se länk under Mer information nedan

Pris

Kontakta någon av personerna nedan för prisuppgift eller offert

Leveranstid

Normal leveranstid är ca 5-15 arbetsdagar från det att provet ankommit till RISE

Förberedelser

Kunden ansvarar själva för representativt provuttag i tätslutande provkärl

Mer information

Metodnummer och standarder

Kontaktperson

Mathias Berglund

Ingenjör

+46 10 516 56 69
mathias.berglund@ri.se

Läs mer om Mathias

Kontaktperson

Staffan Persson

Kemist

+46 10 516 65 98
staffan.persson@ri.se

Läs mer om Staffan