Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Accelererad korrosionsprovning – Saltdimma och kondensation

Faktorer som temperatur, kontamineringar, fukt och regn har en nedbrytande effekt på de flesta material. Genom accelererad provning kan ett materials hållbarhet bestämmas under kontrollerade former.

Syfte

Accelererad korrosionsprovning ger möjligheter att på ett kontrollerat vis exponera material för påfrestningar för att testa deras korrosions-beständighet. Fördelar med dessa accelererade tester är en snabbare exponering jämfört med exempelvis utomhusexponering.

Accelererad korrosionsprovning motsvarar inte en verklig exponering fullt ut men har många andra fördelar som reproducerbarhet och tidsvinster i produktutvecklingskedjan.

Metod

Vi erbjuder provningar enligt de flesta standardmetoder. Vi utformar även provningar enligt kundens önskemål. Flertalet av våra testmetoder är ackrediterade av SWEDAC. För exempel på standarder vi utför provning mot, se avsnittet Standarder.

Provningarna utförs i saltdimkammare i vårt välutrustade labb. Vi kan exponera hela provföremål, provpaneler eller mindre komponenter.

Utvärdering utformas enligt kundens önskemål. Exempel på utvärdering kan vara visuell bedömning, vidhäftningstest, utbredning från repa etc.

Leveranser

Testresultatet levereras i en rapport om inget annat avtalas.

Beställning

Kontakta någon av personerna nedan för beställning

Fakta

Tjänst

Accelererad korrosionsprovning - kontinuerliga och intermittenta exponeringar

Typ

Provning / analys / utvärdering

Område

Korrosion, Materialomställning, Provning

Standarder

ISO 9227  - ”Korrosionsprovning i artificell atmosfär – Saltdimsprovning”

ASTM B 117 – ”Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

ISO 11997-1 – ”Färg och lack – Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser – Del 1: Våt (saltdimma) / torr / fuktig atmosfär”

Volvo STD 423-0014 - "Accelererad korrosionsprovning”

ISO 6270 -2 – ”Färg och lack – Bestämning av motstånd mot luftfuktighet – Del 2: Kondensation (exponering i skåp med uppvärmt vatten från reservoar)”

IEC 60068-2-52 – ”Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)”

ISO 12944-6 – ”Färg och lack – Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning – Del 6: Metoder för laboratorieprovning (ISO 12944-6:2018)”

ISO 4628 – ”Färg och lack – Bedömning av nedbrytning av beläggningar”

EN 1670 – ”Byggnadsbeslag – Korrosionsmotstånd – Krav och provningsmetoder”

MIL-DTL - 5541F – ”Chemical conversion coatings on aluminium and aluminium alloys"

MIL STD 810G  - ”Method 509.5 Salt fog”

Pris

Kontakta någon av personerna nedan för prisuppgift eller begäran om offert

Förberedelser

Kunden ansvarar för förberedelser av provföremål om inget annat avtalas

Martina Rosqvist

Kontaktperson

Martina Rosqvist

Civilingenjör

+46 10 516 51 88
martina.rosqvist@ri.se

Läs mer om Martina

Jennifer Jacobsson

Kontaktperson

Jennifer Jacobsson

Provningsingenjör

+46 10 516 54 75
jennifer.jacobsson@ri.se

Läs mer om Jennifer