Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäkrat pilotförsök.

XPM kan producera papper med ytvikter mellan 15 och 250 g/m2, beroende på massasammansättning. I den kan många utvecklings- och utvärderingsförsök utföras som ett försteg till försök i större pilotmaskin eller fabriksförsök i fullstor skala.

Pappersmaskinen har en banbredd av 225 mm, är av planviratyp och utrustad med ett pressparti, ett torkcylinderparti med samma värmetal som i fullstora i pappersmaskiner och en sektion för ytlimning. Den är även utrustad med en yankeecylinder för tillverkning av såväl tissue som MG-papper, samt utbyggd med utrustning för lager-på-lager teknik för att bygga upp laddning på fibrerna. Samtliga funktionella delar (förutom hastighet) och processteg i XPM är proportionerliga mot en stor pappersmaskin. 

Kringutrustningen består av en Escher-Wyss konkvarn, som motsvarar malningen i fabrik, ett stort 1m3 maskinkar och 4 mindre maskinkar, samt utrustningar för kemikaliedosering till olika doseringspunkter. XPM är utrustad med upprullning av färdigt papper för vidare efterbehandling som t.ex. bestrykning, kalandrering eller annan ytbehandling.

I XPM kan man utföra försök med t.ex. varierande eller nya fibersammansättningar, malgradsvariationer, ytvikt och torrhalt. Det går också att utvärdera nya material eller kemikalier såsom färg, limning, retentionsmedel, stärkelse eller andra tillsatser. Kemikaliedoseringen sker på samma positioner som i en fullstor maskin, och kan ändras utifrån kundens behov.

En vanlig användning är när pappersbruk eller kemikalieleverantörer vill göra screeningförsök för att hitta rätt parametrar för fabriksförsök, eller för att tillverka en helt ny produkt, t.ex. planformade material, med befintlig teknik.

Fakta

Testbäddsnamn

XPM - Papperspilot för forskning, utveckling och problemlösning

Etableringsår

1957

Testbäddskategori

Isolerade miljöer (IM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi, Massa och papper, Materialomställning, Produktion och tillverkning

Region

Region Västernorrland

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Maria Edblad
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

FEX

En komplett pilotmiljö för papperstillverkning med uppdragsgivare från hela världen.
Område

Massa och papper

Har du tänkt på hur mycket papper och kartong du använder i vardagen? Med nya krav på mindre plast och fler hållbara alternativ kommer behovet av träbaserade lösningar att öka. För att spara på naturresurser behöver vi cirkulera c…
Tjänst

Blekning

Blekeristudier kan vara aktuellt exempelvis i samband med problem och misstanke av förlust av viktiga massaegenskaper i blekeriet. ERISE har lång och omfattande erfarenhet av blekning samt lämplig utrustning för tillräckligt stora…
Test & demo

FENIX

FENIX är ett samlingsnamn för RISE pilotparker bestående av testbäddar med fokus på dagens behov men också morgondagens möjligheter. Här finns möjlighet att utveckla massa- pappersprodukter och förpackningar men också utföra för-…
Expertis

Mjukpapper

Försäljningen av hygienprodukter har ökat kraftigt globalt under senare år. Konkurrensen på marknaden är stark, vilket pressar produktionskostnader. Samtidigt är det viktigt att använda hållbara material och minimera energianvändn…
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…
Tjänst

Fibersammansättning viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa innebär ofta en analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Det är viktigt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…