Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vigeo – Test- och demomiljö för livslångt lärande

Vigeo syftar till att skapa en sammanhållen test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. En arena där offentlig sektor, näringsliv och forskning kan mötas och tillsammans bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle genom att testa, utforska, utveckla och utbilda.

Vigeo syftar till att skapa en sammanhållen test- och demonstrationsmiljö för kompetensförsörjning och livslångt lärande. En arena där offentlig sektor, näringsliv och forskning kan mötas och tillsammans bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle genom att testa, utforska, utveckla och utbilda.

Kunskap och kompetens är de viktigaste resurser ett samhälle har och grunden till en hållbar utveckling, vår välfärd och tillväxt. Sverige behöver utveckla nya metoder, system och en digital infrastruktur som bidrar till att stärka människors möjligheter att fördjupa existerande kunskap och stödja kompetensomställning vid snabba förändringar.

Området berör både utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. De enskilda aktörerna som stödjer matchning, ansökningsprocesser, vägledning, genomförande, dokumentation, valideringsarbete och andra tjänster har alla olika perspektiv, förutsättningar och styrmedel. Inom ekosystemet återfinns allt från aktörer på arbetsmarknaden, myndigheter, utbildningsanordnare och forskning. Därför är samordning och interaktion och samverkan mellan olika parter i ekosystemet avgörande.

Test- och demomiljön bidrar till det ekosystem som nu växer fram kring livslångt lärande och som ytterst kommer att kunna stärka Sveriges förutsättningar och möjligheter att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Bred tillgänglighet - från startup till myndigheter

Är du ett startup inom AI eller blockkedjeteknologi intresserad av att möta utmaningar inom matchning, validering eller samordning? Eller en myndighet eller organisation intresserad av att bidra till öppna standarder och samverkade system? Eller kanske ett nyfiket företag som vill utforska nya vägar för att uppnå kompetensutveckling och omställning?  Vigeo vänder sig till dig som vill bidra till utveckling och innovation inom livslångt lärande och kompetensförsörjning.

“Test- och demomiljön utökar möjligheterna till nationell samverkan utifrån det arbete vi initierat regionalt i tätt samarbete med näringslivet för att klara de stora kompetensutmaningarna, inte minst inom fordonsindustrin,” säger Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav

Koncept, prototyper och tidiga genomföranden för livslångt lärande

Syftet med test- och demomiljön är att skapa förutsättningar för många olika aktörer att arbeta med koncept, prototyper, demonstratorer och tidiga genomföranden kopplade till tillämpad forskning. Test- och demonstrationsmiljön kommer att bidra till att:

  • Skapa en arena för att förstärka dialog och interaktion mellan nyckelaktörer som på olika sätt bidrar till utveckling och innovation inom området. 
  • Utgöra en kollektiv kunskapsbank där erfarenheter och resultat från utforskande nationella och regionala processer och projekt samlas.
  • Erbjuda ett kvalitetssäkrat processtöd till innovationsprojekt för att skapa goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande innovation inom kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
  • Genomföra konceptuella och prototypskapande projekt som kan stärka både metod och process för hur livslångt lärande kan utvecklas.
  • Utgöra en testmiljö där såväl privata som offentliga aktörer kan testa prototyper, utbildningskoncept och lösningar för livslångt lärande i en tillämpad forskningsmiljö. Vigeo erbjuder en plats för företag, myndigheter och organisationer att möta och samverka med forskare från universitet och institut.

Vigeo har 40 organisationer som medlemmar och är en av RISE över 130 testbäddar.

Läs mer om Vigeo

Fakta

Namn på Test & Demo

Vigeo

Etableringsår

2020

Kategori

Verkliga miljöer (VM), Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

Fordon och transport, Utbildning, Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri, Papper, massa och förpackningar, Säkerhet och försvar, Övrigt

Område

Digital infrastruktur, Digitalisering, Livslångt lärande

Åsa Vikner

Kontaktperson

Åsa Vikner

Projektledare

+46 10 228 40 59

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johanna Nordin

Kontaktperson

Johanna Nordin

Projektledare

+46 70 254 19 92

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.