Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vigeo – Test- och demomiljö för digital infrastruktur för livslångt lärande

Vigeo syftar till att skapa en sammanhållen test- och demonstrationsmiljö för digitalisering och digital infrastruktur för livslångt lärande. En arena där offentlig sektor, näringsliv och forskning kan mötas och tillsammans bidra till att stärka Sverige som kunskapssamhälle genom att testa, utforska, utveckla och utbilda.

Kunskap och den kompetens de viktigaste resurser ett samhälle har och grunden till en hållbar utveckling, vår välfärd och tillväxt. Kompetensförsörjning och livslångt lärande spelar en avgörande roll för vår sysselsättning och Sveriges konkurrenskraft. Sverige behöver utveckla digital infrastruktur som bidrar till att stärka människors möjligheter att fördjupa existerande kunskap (upskilling) och stödja kompetensomställning vid snabba förändringar (reskilling).

Bred tillgänglighet - från startup till myndigheter

Är du ett startup inom AI eller blockkedjeteknologi intresserad av att möta utmaningar inom matchning, validering eller samordning? Eller en myndighet eller organisation intresserad av att bidra till öppna standarder och samverkade system? Eller kanske forskare med intressen i digitalisering och livslångt lärande? Vigeo vänder sig till dig som vill bidra till att utveckla digital infrastruktur för livslångt lärande och kompetensförsörjning tillsammans.

Kompetensomställning och livslångt lärande berör både utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Därför är samordning och interaktion och samverkan mellan olika parter i ekosystemet avgörande. De enskilda aktörerna som stödjer matchning, ansökningsprocesser, vägledning, genomförande, dokumentation, valideringsarbete och andra tjänster har alla olika perspektiv, förutsättningar och styrmedel. Inom ekosystemet återfinns allt från startups till industriföretag, myndigheter, utbildningsanordnare och forskning. Digital infrastruktur gör det möjligt att knyta samman olika tjänster och system. På så sätt kan hela systemet stärkas och nya metoder, tjänster och arbetssätt kan effektivare och snabbare bistå i omställning och nyetablering.

 

“Test- och demomiljön utökar möjligheterna till nationell samverkan utifrån det arbete vi initierat regionalt i tätt samarbete med näringslivet för att klara de stora kompetensutmaningarna, inte minst inom fordonsindustrin,” säger Anders Pettersson, Chef Göteborgsregionens kompetensnav

Koncept, prototyper och tidiga genomföranden för livslångt lärande

Genom etablerandet av test- och demomiljön skapas förutsättningar för många olika aktörer att arbeta med koncept, prototyper, demonstratorer och tidiga genomföranden kopplade till tillämpad forskning. Test- och demonstrationsmiljön kommer att bidra till att:

  • Skapa en arena för att förstärka dialog och interaktion mellan aktörer som på olika sätt bidrar till forskning och innovation inom området. Med en gemensam arena skapas enklare möten mellan aktörer som annars har svårt att hitta varandra. Nya samarbeten och möjligheter uppstår.
  • Genomföra konceptuella och prototypskapande projekt som kan stärka både metod och process för hur livslångt lärande kan utvecklas. Nya tjänsteerbjudanden, affärsmodeller samt teknologier som AI, blockkedjeteknologi, öppen data, och AR/VR är exempel på viktiga beståndsdelar i en modern digital infrastruktur för livslångt lärande.
  • Omsätta och bidra till utveckling av digitala standarder och strukturer i syfte att öka interoperabilitet och transparens. Genom samverkan i digital infrastruktur ökar förutsättningarna för framväxten av nya och moderna digitala tjänster och system.
  • Utgöra en testmiljö där såväl privata som offentliga aktörer kan testa prototyper, utbildningskoncept och lösningar för livslångt lärande i en tillämpad forskningsmiljö. Vigeo erbjuder en plats för företag, myndigheter och organisationer att möta och samverka med forskare från universitet och institut.

Test- och demomiljön upprättas som en av RISE över 120 testbäddar och är lokaliserad på Lindholmen i Göteborg, i tät samverkan med Göteborgsregionens kompetensnav.

Påbörjade utvecklings och innovationsprojekt

Vigeo startar direkt med flera utvecklings- och innovationsprojekt. Bland de första är:

  • En satsning på VR-utbildning för industriella miljöer finansierad av Vinnova och i samarbete med LTU, Skellefteå, Northvolt och lokala aktörer
  • En matchningsplattform för kompetensförsörjning där företag med kompetensutvecklingsbehov kan möta utbildningsanordnare både för befintliga utbildningar, men också för att presentera utbildningar som det finns behov av. En första prototyp beräknas presenteras i januari 2021. Arbetet involverar en lång rad partners i Västra Götaland, inklusive AB Volvo, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen.
  • Utveckling för att etablera ett system för dokumentation av reell kompetens hos enskilda medarbetare i syfte att underlätta matchning och kompetensutveckling.
  • Utveckling av möjligheter för sömlös hantering av finansiering och resurser för enskilda medarbetares utbildning (t.ex. “kompetenscheckar”).

Test- och demomiljön kommer att bidra till det ekosystem som nu växer fram kring livslångt lärande och som ytterst kommer att kunna stärka Sveriges förutsättningar och möjligheter att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Vigeo.se

Fakta

Testbäddsnamn

Vigeo

Etableringsår

2020

Testbäddskategori

Verkliga miljöer (VM), Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

Fordon och transport, Utbildning, Energi och Miljöteknik, Hälsa och Life Science, IKT och telekom, Livsmedel och jordbruk, Tillverkning, Material, Gruv och metall, Processindustri, Papper, massa och förpackningar, Säkerhet och försvar, Övrigt

Område

Digital infrastruktur, Digitalisering

Adress

Forskningsgången 2 C, Göteborg

Åsa Vikner

Åsa Vikner

Projektledare

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.