Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stålbandspress - testa massa för starkare material

Kan man använda mekanisk massa i starka förpackningar? Om man pressar lignininnehållande massa hårt och hett i en stålbandspress är det möjligt.

Stålband och stålbandsteknologi används idag i nischade industriella processer där höga krav på slitstyrka, värmetålighet, yt-utförande och livslängd ställs. Högre dragstyrka, kompressionsstyrka och speciellt våtstyrka ger en mycket god potential att ersätta dagens plaster i många typer av förpackningar.

Bandpressen är 40 cm bred och försedd med ett 0,8 mm tjockt stålband. Pressen värms upp med infraröd värme och temperaturen kan därför snabbt varieras från rumstemperatur upp till ca 250 oC. Själva pressningen sker genom att en cylinder pressar papperet mot stålbandet i två pressnyp. Bandhastigheten kan varieras från 0,3 till 3,0 meter per minut. Stålbandspressen simulerar mer industriliknande förhållanden och kommer att vara ett viktigt steg framåt i den framtida kommersialiseringen av tekniken.

Fakta

Testbäddsnamn

Stålbandspress

Etableringsår

2017

Testbäddskategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioraffinaderi, Förpackning, Massa och papper, Produktion och tillverkning

Region

Region Västernorrland

Tove Joelsson

Kontaktperson

Tove Joelsson

Forskare

+46 10 722 32 23

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massa

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning, utveck

XPM är en papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att testa och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Kontinuerlig utveckling av XPM och dess möjligheter för webbformning säkerställer ett kvalitetssäk…
Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Kokeriet är mycket flexibelt och vi har tagit fram effektiva metoder och utrustning för simulering av samtliga kommersiella kokmetoder. RISE har stor erfarenhet av olika kokerisystem och arbetar kontinuerligt med förbättringar ino…
Expertis

Mekanisk massaframställning

Arbetar du med att hitta energieffektiva produktionslösningar eller för att uppnå en högre bulk i din kartong? Då kanske RISE kan bidra i ditt arbete.
Tjänst

Fibersammansättning viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa innebär ofta en analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Det är viktigt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom process och produkt.
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Inte minst är det viktigt med rätt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen, ell…
Tjänst

Stavbestrykning i labskala för snabba screeningförsök

Traditionellt har stavbestrykning använts för att testa ytlim och bestrykningssmet för pålägg på grafiska papper. Men metoden har också visat sig vara värdefull för att testa bestrykning av nya kemiska lösningar. Metoden har därfö…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…