Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkerhetskritisk provning - med fokus på batterier

Ett labb för säkerhetskritisk provning är under uppbyggnad i Borås. Labbet är en del i satsningen SEEL och utrustas för utvärdering av produkter för termisk rusning, brandexponering, vibration, cykling och klimatvariation. Vatten- och rökgasreningen i labbet blir världsledande för att möta miljö- och hållbarhetskrav som ställs på kunder och RISE.

Samhällets elektrifiering ökar och det är viktigt att omställningen blir så säker och hållbar som möjligt. Vi behöver i möjligaste mån förebygga olyckor och okontrollerade händelser som kan inträffa till följd av elektrifieringen. Läs om RISE erbjudande kring säkerhetskritisk provning av batterier.

Labbet för säkerhetskritisk provning byggs för framtiden

Labbet för säkerhetskritisk provning byggs och utvecklas för att möta marknadens behov av forskning, utveckling och standardiserad provning. Till labbresursen kopplas tre områden för att komplettera erbjudandet till kunder och partners:

  • engagemanget inom utvecklingen av standarder
  • besiktningsverksamheten som stöttar i att säkerställa kvalitén i produkttillverkningen
  • certifieringsverksamheten som kan erbjuda certifiering inom olika produktområden.

Miljö och hållbarhet är centralt

Miljö och hållbarhet är centrala aspekter i byggnationen av det nya labbet för säkerhetskritisk provning. Labbets vatten- och rökgasrening är världsledande inom området. Avfallet kommer att hanteras i en avancerad reningsanläggning, där rökpartiklar och giftiga delar av släckvatten avskiljs och deponeras.

Provningsmiljön möjliggör repeterbarhet

Något som skiljer labbet för säkerhetskritisk provning från de provningar som genomförs utomhus är att labbet erbjuder både en kontrollerad provningsmiljö och goda förutsättningar för repeterbarhet. Detta är grundläggande för att provresultat ska vara tillförlitliga. 

Möjliggör extrem provning

Labbets konstruktion utformas efter de högt ställda krav som råder vid genomförande av provningar på batterisystem. Vid dessa provningar är explosionsrisken hög och det förekommer ofta kraftfulla och okontrollerade bränder som är svåra och ibland omöjliga att släcka. När elektriska fordon provas måste dessa kunna provoceras och utsättas för extrema påfrestningar. Det är exempelvis nödvändigt att under kontrollerade former kunna tända eld på fordonet för att därefter låta branden ha sitt naturliga förlopp.

Labbet har unik utrustning

Labbet för säkerhetskritisk provning utrustas med marknadens främsta provningsriggar. Dessa möjliggör utvärdering av produkter under laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. I labbet kommer det även att finnas kraftfull vibrationsutrustning, walk-in kammare samt klimat- och cyklingsutrustning. Labbets stora hall har skydd mot vissa tryckökningar och kan hantera brand upp till 8 MW. Därutöver finns ytor för kunder i form av preparations- och post mortemlabb, konferensrum och kontor. Kunden kan följa sin provning antingen på distans eller på plats.

SEEL

SEEL, Swedish Electric Transport Laboratory, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet. Testbädden drivs i ett eget bolag som ägs och drivs gemensamt av Chalmers och RISE. SEEL etablerar för närvarande tre anläggningar i Sverige- i Göteborg, Nykvarn och Borås. Läs mer om SEEL Swedish Electric Transport Laboratory | RISE.

Kontakta oss för säkerhetskritisk provning

Fakta

Namn på Test & Demo

Säkerhetskritisk provning

Etableringsår

2023

Kategori

Isolerade miljöer (IM), Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fordon och transport, Energi och Miljöteknik, Tillverkning, Material, Processindustri, Säkerhet och försvar

Område

Batterier, Brandsäkerhet, Elektronik, Energi, Klimatanpassning, Produktion och tillverkning, Produktsäkerhet, Risk och säkerhet, Vätgas

Adress

Brinellgatan 4, Borås

Patrik Johansson

Kontaktperson

Patrik Johansson

Marknadschef

+46 10 516 50 92

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Claes Winzell

Kontaktperson

Claes Winzell

Affärsutvecklare

+46 10 516 59 40

Läs mer om Claes

Kontakta Claes
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.