Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Utvärdering av korrosion och korrosionsskydd i jord

Behovet för ny infrastruktur i marken ökar. Med hjälp av RISE testbädd kan du lättare beräkna livslängd och behov av korrosionsskydd och underhåll för pålar, stolpar, spont, vatten- och gasledningar som utsätts för korrosion i jord. Vi erbjuder test i verklig miljö, på fem platser i landet med olika jordförhållanden.  

RISE testbädd erbjuder möjlighet att undersöka hur olika material korroderar i olika typer av jord under olika förutsättningar. Du kan också använda testbädden för att utvärdera effekten av olika korrosionsskyddssystem.

Våra provplatser

RISE provplatser har valts ut för att motsvara några av de vanligare förhållandena i Sverige och som kan vara tillämpbara för andra länder.

 • Ryda, Västra Götalandsregionen
  Jordtyp: Lera
  Karaktär: Fin kornstorlek, låg organisk halt, låg resistivitet, nära neutralt pH
 • Rotsunda, Region Stockholm
  Jordtyp: Organisk lera
  Karaktär: Fin kornstorlek, viss organisk halt, låg resistivitet, aningen lågt pH, bräckt vatten
 • Kramfors, Region Västernorrland
  Jordtyp: Lera
  Karaktär: Fin kornstorlek, låg organisk halt, låg resistivitet, nära neutralt pH, sulfidrik
 • Laxå, Region Örebro
  Jordyp: Torv
  Karaktär: Förmultnade växer, hög organisk halt, aningen låg resistivitet, lågt pH
 • Näset, Västra Götalandsregionen
  Jordtyp: Organisk lera
  Karaktär: Fin kornstorlek, viss organisk halt, låg resistivitet, lågt till neutralt pH, havsvatten

På varje provplats finns möjligheten att utföra exponeringar över samt under grundvattenytan. Provplatserna erbjuder också möjlighet att exponera i olika typer av fyllning.

Eftersom jord är ett heterogent och komplext medium som kan variera stort inte bara i horisontal och vertikal led, utan också över tid, kan det vara svårt att simulera jord på laboratorium. På grund av att de flesta objekt som placeras i jord är relativt stora behöver jordens olika heterogeniteter inkluderas i exponeringen för att göra den rättvis.

RISE söker också nya provplatser för att utvidga våra testmöjligheter med fler miljöer.

Det här får du genom testbädden

Genom testbädden får ditt företag eller organisation tillgång till RISE utrustning och samlade kompetens på området. Testbädden kan bland annat ge svar på frågor kring:

 • Hur olika material korroderar i jord
 • Funktion av organiska och oorganiska korrosionsskyddsbeläggningar
 • Effekt av kringfyllning

Kontakta oss om du har frågor eller om du önskar få en prisuppskattning för en provexponering.

Fakta

Namn på Test & Demo

Korrosion i jord

Etableringsår

1972

Kategori

Verkliga miljöer (VM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Energi och Miljöteknik, Material

Område

Infrastruktur, Korrosion

Region

Region Stockholm, Region Västernorrland, Region Örebro län, Västra Götalandsregionen

Kontaktperson

Jonas Engblom

Forskare

+46 10 228 48 80

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.