Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kavitationstunnel

RISE kavitationstunnel finns vid testmiljön SSPA Maritime Center och är en av de större i världen. Den har tre utbytbara mätsektioner, varav den största rymmer fartygsmodeller med en längd på upp till omkring 8 meter. Här testas strömning kring propellrar och roderarrangemang på fartyg och andra undervattenskonstruktioner i olika tryckförhållanden

Storleken på kavitationstunneln är designad för att vi ska kunna använda samma modeller som vi testar i skeppsrännan. I en stängd mätsektion hålls modellen stilla och vattnet strömmar kring modellen, till skillnad från våra andra labb där modellen rör sig genom vattnet. I kavitationstunneln återskapas tryckförhållandet som råder i full skala, vilket man inte kan återskapa när modellen rör sig i skeppsrännan. Det är givetvis en stor fördel att mätdata i olika testmiljöer tas från samma modell. 

Förutom kavitationsstudier och erosionsprediktion används tunneln för att mäta tryckpulser och utstrålat buller från propulsorer. Tester kan utföras för alla typer av fartyg, såsom handelsfartyg och snabba örlogsfartyg, samt ubåtar och andra undervattensfarkoster. Även energisparanordningar, roder, fenor och POD studeras.

Kavitationstunneln kan också användas för att studera och utveckla exempelvis tidvattenturbiner och olika system för luftsmörjning av fartygsskrov.

Fakta

Namn på Test & Demo

Kavitationstunnel

Område

Maritimt

Kontakt

Kontakt för maritimt

+46 10-251 39 00

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.