Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hydrotermisk förvätskning (HTL)

Med hydrotermisk förvätskning (hydrothermal liquefaction- HTL) omvandlas biomassa till en flytande olja som i många avseenden liknar fossil råolja. Olja är huvudprodukten i HTL-processen men det bildas även mindre mängder av gas och fast fas (kol).

De fraktioner som uppstår i processen kan förädlas till olika produkter såsom bränslen, kemikalier och material. Processen sker i vatten och torkning av råvarorna är därmed inte nödvändigt vilket bidrar till att HTL är en energieffektiv process som kan omvandla många olika typer av biomassa.

På endast några minuter omvandlar HTL biomassa till biobaserad olja och kol, en liknande process som i naturen har tagit miljontals år och bildat den fossila varianten.

RISE Processum har två batchreaktorer (300 ml) och en kontinuerlig pilot för hydrotermisk förvätskning under högt tryck och höga temperaturer i ett rum som är klassat för högtrycksprocesser. De mindre reaktorerna kan köras i temperaturer upp till 500 °C och 500 bar. Den större piloten är specificerad till 400 °C och 300 bar och körs som en fullt kontinuerlig process.

Det vanliga förfarandet är att först testa olika parametrar i mindre skala innan en större mängd tas fram i den kontinuerliga piloten. I dagsläget produceras ca 1 kg olja/dag men arbete pågår för att öka kapaciteten 10-20 gånger.

Fakta

Namn på Test & Demo

Hydrotermisk förvätskning (HTL)

Etableringsår

2016

Bransch

Processindustri

Område

Bioraffinaderi

Region

Region Västernorrland

Adress

Hörneborgsvägen 10, Örnsköldsvik

Verónica Benavente

Kontaktperson

Verónica Benavente

Forskare

+46 10 516 67 51

Läs mer om Verónica

Kontakta Verónica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tomas Gustafsson

Kontaktperson

Tomas Gustafsson

Senior Forskare

+46 10 516 67 67

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.