Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Testbädd för Fermentering

Testbädden för fermentering är avsedd för odling av flera typer av mikroorganismer, som till exempel bakterier, jäst och filamentösa svampar. Företag och andra intressenter har möjlighet att utveckla, optimera och skala upp sina odlingar av mikroorganismer i dessa bioreaktorer.

Testbädden för fermentering används vid odling av mikroorganismer (bakterier, jäst och filamentösa svampar) för att kunna utvinna bland annat drivmedel, kemikalier och proteiner. Inom ramen för testbädden finns bioreaktorer i pilotskala med arbetsvolymer på upp till 3, 50 och 600 liter.

Bioreaktorerna kan användas för batch, fed-batch eller kontinuerlig odling och de är designade för både aerobiska och anaeroba processer. De minsta bioreaktorerna på 3 liter finns i fyra parallella exemplar, vilket medför en möjlighet att testa till exempel olika mikroorganismer eller olika odlingsbetingelser (temperatur, pH, substrat mm) i samma försök. Därefter kan man ta sin process vidare till de större pilotreaktorerna.

Testbädden kan underlätta att optimera processer i befintliga produktionsanläggningar och nya processlösningar för olika typer av restströmmar kan utvärderas. De olika bioreaktorerna har samma avancerade styrsystem och mjukvara som gör det möjligt att kontrollera och reglera alla parametrar som är intressanta vid odling av mikroorganismer (pH, temperatur, luftning, omrörning, syremättnad i mediet). Reaktorerna är i en utmärkt storlek för att skala upp försök från laboratoriet och ett nödvändigt steg för vidare uppskalning.

Fakta

Namn på Test & Demo

Fermentering

Etableringsår

2011

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Processindustri

Område

Bioraffinaderi

Strategiskt innovationsprogram

BioInnovation

Region

Region Västernorrland

Andreas Hörnberg

Kontaktperson

Andreas Hörnberg

Senior R&D Engineer

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.