Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Deplide

Deplide är en demonstrationsplattform för ekosysteminnovation i transportkedjor. Genom att samla, aggregera och analysera data från många olika datakällor i transportsystemet kan vi med Deplide demonstrera och utvärdera befintliga och framtida digitala innovationer, koncept och tjänster. 

Deplide är en dataagnostisk demonstrationsplattform för ekosysteminnovation i multimodala transportkedjor. Deplide bygger på gedigen erfarenhet från liknande plattformar i flera storskaliga projekt inom sjöfartssektorn anpassade till mer generiska multimodala transportbehov. Den har utvecklats i första hand för att stödja datadelning runt en transportnod, där huvudhändelser längs leverantörskedjan inträffar. Dessutom kan Deplide samla in och dela data från flera noder längs försörjningskedjan för att öka synligheten från hela försörjningskedjan och liknande användningsfall.

Hållbara transporter

Deplide är den perfekta projektpartnern för att demonstrera och utvärdera befintliga och/eller framtida digitala innovationer, koncept och tjänster inom ramen för digital informationsdelning. Syftet är att kontinuerligt lägga till datakällor och utveckla funktionalitet på efterfrågan från relevanta projekt, och iterativt utöka omfattningen och erbjudandet. Deplide är resultatet av många års omfattande forsknings- och innovationssatsningar inom hållbara transporter, med både vetenskapliga bidrag och bevisad industriell relevans.

Data kring händelser och händelseströmmar

Olika typer av datakällor kan anslutas till Deplide, inklusive temperatursensorer, RFID-läsare, Port Management System, Terminal Operating System etc. På liknande sätt kan olika typer av datakonsumenter anslutas, inklusive front-end-applikationer och tjänster. Dessa anslutningsmöjligheter gör Deplide idealisk som en plattform för att samla in olika typer av data, aggregera och analysera strömmande data. Front-end applikationer och tjänster kan byggas ovanpå plattformen för att utforska olika användningsfall kring multimodala transporter. Den data som behöver delas är vanligtvis koncentrerad kring händelser under transportprocessen. Det kan vara ett fartyg som anländer till en hamn, ett flygplan som anländer till en flygplats eller last som lastas om vid ett logistikcenter. Ett flöde av händelser med tillhörande data utgör en så kallad händelseström. Deplide är utvecklad för att hantera händelseströmmar med hjälp av Apache Kafka, en distribuerad plattform för strömning av händelser med öppen källkod som används av tusentals företag för högpresterande datapipelines, strömningsanalys, dataintegration och verksamhetskritiska applikationer.

Referensprojekt och applikationer

FEDeRATED (www.federatedplatforms.eu) är ett EU-finansierat CEF-projekt för datadelning. StationCDM, YardCDM, PortCDM, TerminalCDM, RRTCDM, Demogate och fler.

Fakta

Namn på Test & Demo

Deplide

Kategori

Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

Fordon och transport

Område

Ej tillämpbart

Kenneth Lind

Kontaktperson

Kenneth Lind

Senior Researcher

Läs mer om Kenneth

Kontakta Kenneth
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Mikael Lind

Läs mer om Mikael

Kontakta Mikael
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.