Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Virtuell testbädd för bioraffinaderier integrerade med massabruk

Här ges möjlighet att utvärdera bioraffinaderikoncept under utveckling. Den bygger på modeller och know-how som inte är öppet tillgängliga.

Denna virtuella testbädd erbjuder en unik möjlighet att utvärdera nya bioraffinaderikoncept på ett tidigt stadium, identifiera möjliga integrationsfördelar med massabruket och ge återkoppling för fortsatt utveckling och optimering på labb eller i pilotskala.

Testbädden består av detaljerade processimuleringsmodeller (referensfabriker) för moderna massabruk baserade på bästa tillgängliga teknik (BAT) och inkluderar samtliga enhetsoperationer i massabruket. Modellerna innehåller massbalanser för fiber, vatten, Na, S, K, Cl och de viktigaste processfrämmande grundämnena då biomassa processas, samt energibalanser med ångsystem och sekundärvärmesystem. Metod för tekno-ekonomisk och hållbarhetsutvärdering är etablerad.

Referensfabriksmodellerna kan anpassas till befintliga fabriker för att utvärdera olika bioraffinaderikoncept.

Fakta

Testbäddsnamn

Bioraffinaderi simulering

Etableringsår

2010

Testbäddskategori

Virtuella miljöer (ViM)

Bransch

Energi och Miljöteknik, Papper, massa och förpackningar

Område

Bioekonomi

Region

Region Stockholm

Adress

Drottning Kristinas väg 61, Stockholm

Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Projektledare

+46 10 228 45 55

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.