Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Svenskt bysamhälle

Vision av framtidens digitaliserade samhälle

Detta projekt är ett uppdrag för Svenska Stadsnätsföreningen. Projektet har resulterat i en rapport med syftet att ge insyn i och förståelse för vilka möjligheter ett uppkopplat samhälle kan skapa. Ett mål med rapporten är att öka förståelsen för vilka tekniska förutsättningar som krävs för att delta fullt ut det digitala samhället.

Rapporten presenterar ett antal troliga framtidsscenarier kopplat till “framtidens smarta och uppkopplade samhälle” – där fiber ingår som en del av infrastrukturen – och tillhörande “motsatsscenarier” (beskrivna som “spegelscenarier”) – där fiber inte finns tillgängligt. Dessa scenarier utspelar sig år 2030 i en fiktiv by kallad Ytterbyn.
Rapporten fastställer behovet av fortsatt fiberutbyggnad på landsbygden. Det finns i debatten om bredbandsutbyggnad och behovet därav flera missförstånd och antaganden som inte är helt korrekta. Detta har manifesterats i bland annat Omstartskommissionens skrift Idéer för ett starkare Sverige vilket kommenteras i diskussionsdelen.
Rapporten är byggd på följande tre förtydliganden:

  1. Behoven av robust och snabb bredbandsuppkoppling för att kunna leva och arbeta digitalt på lika villkor i hela landet är inte uppfyllda i dag.
  2. Kraven på bandbredd kommer att öka framöver med allt fler och allt mer krävande tjänster.
  3. Fiber och 5G är mestadels kompletterande teknologier, inte konkurrerande teknologier. 5G behöver fiber och fiber gynnas av 5G-utrullningen.

De framtidsscenarier som beskrivs i rapporten exemplifierar dessa tre förtydliganden.
Slutsatser av denna studie är dels en rekommendation att de kvantitativa målen i regeringens bredbandsstrategi från 2016 kvarstår. De är teknikneutrala och lättolkade mål som är enkla att mäta och dessutom i linje med EU-kommissionens mål.
Vidare redogörs att offentlig sektor, näringsliv och medborgare kommer att behöva en mix av 5G och fiber för att kunna säkerställa likvärdiga digitala tjänster oavsett var man befinner sig. Annars finns det en betydande risk för att cementera och dessutom fördjupa den digitala klyftan som är ett faktum i dag och eftersom problemet med bristfällig uppkoppling är störst i glesbygd riskerar man därmed även att öka klyftan mellan land och stad.
Slutligen, en fortsatt fiberutrullning är inte bara en förutsättning för att nå regeringens bredbandsmål utan även en möjliggörare för en positiv samhällsekonomisk transformation av landsbygden och en viktig nyckel till ett geografiskt och digitalt jämlikt samhälle.

Sammanfattning

Projektnamn

Framtidens digitaliserade samhälle

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

5 månader

Finansiärer

Svenska Stadsnätsföreningen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Therese Balksjö

Kontaktperson

Therese Balksjö

Projektledare

+46 10 228 41 02

Läs mer om Therese

Kontakta Therese
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.