Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Biorecer
Foto: Federico Bottos

Biorecer

Projektet Biorecer syftar till att säkerställa miljöprestandan och spårbarheten för den biologiska råvaran som används av de biobaserade industrierna, genom att använda riktlinjer för att stärka de nuvarande certifieringssystemen. Genom detta arbetssätt kommer mervärdet, användningen och den sociala acceptansen av bioprodukter att öka.

Projektet Biorecer vill jobba mot att säkerställa prestandan och spårbarheten för den biologiska råvaran som används av industrier, genom riktlinjer för att stärka de nuvarande certifieringssystemen. För att uppfylla detta mål är projektet strukturerat i tre tekniska huvudpelare.

  • Att utveckla en multidimensionell bedömningsram för en aggregerad analys av de biologiska råvarorna och deras tillhörande försörjningskedjor.
  • Att skapa ett Biorecer Innovation ekosystem living-lab med en multi-agent approach.
  • Att använda all denna kunskap för att komplettera nuvarande certifieringssystem, inklusive nya kriterier, för certifiera biologiska resursers hållbarhet, ursprung och spårbarhet, och säkerställa tillämpbarhet i EU och global skala.

Övergången till en biobaserad ekonomi förväntas ge betydande miljömässiga och ekonomiska fördelar. Specifikt kommer Biorecer att bedöma effekten av nuvarande och anpassade certifieringssystem på konsumenters och biobaserade industriers intressenters WTP tillsammans med industrier och konsumenters acceptans av nya biologiska värdekedjor från biologiska råvaror, inklusive restmaterial och avfall.

Projektet kommer först att designa och utveckla en multidimensionell ram för att analysera och definiera bedömningen av miljöprestanda för biologiska resurser och spårbarhet som därefter kommer att valideras i 4 fullständiga biobaserade system och tillämpas på ett brett spektrum av biobaserade värdekedjor. Detta tillvägagångssätt kommer att utvecklas genom det gemensamma skapandet av två nivåer av interaktion: en fysisk genom skapandet av en BioResources Stakeholders Platform (BRSP) och en "digital" genom ett BIORECER ICT-verktyg (BIT) för att förstärka "omfattningen" av projektet. RISE är aktiv i två arbetspaket i projektet. Fokuset på arbetet ligger på skoligarestströmmar. 

Sammanfattning

Projektnamn

Biorecer

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2025-08-31

Total budget

5 713 200 Euro

Partner

Unitelma Sapienza University, Universidad de Santiago de Compostela, Uni - Ente Italiano Di Normazione, ANFACO, Univpm, Meo carbon solutions, CAP Holding, Nova-Institute, Spring, EKETA, Cittadinanzattiva Onlus, Betania Legio, Easy Global Market SAS

Finansiärer

Horizon Europe

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Anneli Hellström

Kontaktperson

Anneli Hellström

Senior forskare

+46 10 516 67 72

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Börjesson

Kontaktperson

Johan Börjesson

Gruppchef

+46 73 803 23 15

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.