Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
thomas vimare unsplash
Foto: Thomas Vimare

Naturrelaterade kaskadhändelser - visualisera, lära och förstå

Projektet ämnar undersöka hur, var och när naturrelaterade kaskadhändelser inträffar, och varför. Vilka blir det samhälleliga effekterna av exempelvis översvämningar, dammbrott, skred och erosion? Hur kan vi visualisera effekterna av dessa händelser som innebär förflyttning av stora vattenmassor och kommunicera detta på bättre sätt?

Kollage artiklar

Målen med projektet CAZULU (Cascading Natural Hazards: Visualizing, Learning and Understanding) är att ta fram metoder för att kunna analysera och förstå ett flertal naturrelaterade kaskadhändelser och dess påverkan & inverkan på samhället. Vi vill skapa scenarier och vassa visualiseringar över de konsekvenser som detta kan innebära för ett svenskt vattendrag och det omgivande samhället. Framtagandet av scenarier och visualisering sker tillsammans med gymnasieelever och med input från externa intressenter. Som ett tredje mål vill vi även skapa en möjlighet för lokala och regionala intressenter att lära sig mer om denna typ av händelse och rusta sig för eventuella konsekvenser. 

En ytterligare del med projektet är att undersöka hur vi kan kommunicera och visualiserade naturrelaterad information på ett bättre sätt och byta perspektiv. Med inspiration från Per Espen Stoknes och Naomi Klein vill vi skapa engagemang, intresse och en känsla för vad som är möjligt att åstadkomma, och på så sätt lämna den domedagsretorik som idag skapar klimatångest, katastrofkänslor och hjälplöshet. 

Texten kommer uppdateras under projektets gång. 

Sammanfattning

Projektnamn

CAZULU

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektmedlem

Projektstart

Varaktighet

5 år

Partner

SGI, Statens geotekniska institut

Finansiärer

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen