Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
kompetenshöjning

Kompetenspasset

I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att de insatserna kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Projektet syftar till att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter till gagn för alla aktörer.

En majoritet av allt lärande är informellt och syns inte alls när ”kompetenskartan” ska ritas, varken för individen eller arbetsgivaren. Det drabbar särskilt de individer med många kortare utbildningar eller de som saknar komplett formell utbildning.

Detta projekt syftar till att ta fram en pilot som i förlängningen ska utvecklas till en nationell modell för digitaliserad dokumentation av lärande kopplat till, och kompatibelt med EU:s arbete på området, som kan samexistera med formella befintliga dokumentationsmodeller i dag för formella betyg och databaser. Projektet syftar även till att upprätta en digital infrastruktur för att stödja livslångt lärande, tillsammans med andra åtgärder.

Piloten täcker formellt och icke-formellt lärande på olika nivåer, samt via validering även informellt lärande, av olika längd och med olika utbildningssamordnare. Piloten syftar till att låta befintliga system för fullständiga formella meriter samexistera med meriter för kortare utbildning som genomförs utanför det formella utbildningssystemet.

På så sätt kan individers kunnande tillvaratas och lärandet kan struktureras till gagn för individ, arbetsgivare och samhällsplanering även i yrkeslivet och de investeringar som görs i individers lärande av dem själva, av arbetsgivare och av samhället kan få bättre effekt och nytta.

Projektets framtagna material och resultat

Projektet tar löpande fram material som syftar till att stödja verksamheter och organisationer som vill veta mer om mikromeriter, utforma egna och/eller utfärda till individer.
På projektets egna webbplats laddas framtaget material och stöd upp löpande.

Ta del av innehållet via KOMPETESPASSET.se 

Läs projektets slutrapport via Kompetenspasset : Ett samverkansprojekt drivet av Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, RISE Research Institute of Sweden.

Sammanfattning

Projektnamn

Kompetenspasset

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

22'500'000

Partner

Arbetsförmedlingen , Myndigheten för yrkeshögskolan

Finansiärer

VINNOVA

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Till projektets webb

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Linnea Svenman Wiker

Kontaktperson

Linnea Svenman Wiker

Projektledare

+46 10 228 44 15

Läs mer om Linnea

Kontakta Linnea
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kristina Söderberg

Kontaktperson

Kristina Söderberg

Projektledare

+46 70 631 31 76

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.