Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kompetenshöjning

Kompetenspasset

I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att de insatserna kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Projektet syftar till att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter till gagn för alla aktörer.

En majoritet av allt lärande är informellt och syns inte alls när ”kompetenskartan” ska ritas, varken för individen eller arbetsgivaren. Det drabbar särskilt de individer med många kortare utbildningar eller de som saknar komplett formell utbildning.

Detta projekt syftar till att ta fram en pilot som i förlängningen ska utvecklas till en nationell modell för digitaliserad dokumentation av lärande kopplat till, och kompatibelt med EU:s arbete på området, som kan samexistera med formella befintliga dokumentationsmodeller i dag för formella betyg och databaser. Projektet syftar även till att upprätta en digital infrastruktur för att stödja livslångt lärande, tillsammans med andra åtgärder.

Scqf

Piloten täcker formellt och icke-formellt lärande på olika nivåer, samt via validering även informellt lärande, av olika längd och med olika utbildningssamordnare. Piloten syftar till att låta befintliga system för fullständiga formella meriter samexistera med meriter för kortare utbildning som genomförs utanför det formella utbildningssystemet.

På så sätt kan individers kunnande tillvaratas och lärandet kan struktureras till gagn för individ, arbetsgivare och samhällsplanering även i yrkeslivet och de investeringar som görs i individers lärande av dem själva, av arbetsgivare och av samhället kan få bättre effekt och nytta.

Sammanfattning

Projektnamn

Kompetenspasset

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

22'500'000

Partner

Arbetsförmedlingen , Myndigheten för yrkeshögskolan

Finansiärer

VINNOVA

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Björn Flintberg

Kontaktperson

Björn Flintberg

Projektledare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Linnea Svenman Wiker

Kontaktperson

Linnea Svenman Wiker

Projektledare

Läs mer om Linnea

Kontakta Linnea
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.