Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kompetenshöjning

Kompetenspasset

I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att de insatserna kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Projektet syftar till att ta fram en pilot, en modell och en digital infrastruktur för att synliggöra mikromeriter till gagn för alla aktörer.

En majoritet av allt lärande är informellt och syns inte alls när ”kompetenskartan” ska ritas, varken för individen eller arbetsgivaren. Det drabbar särskilt de individer med många kortare utbildningar eller de som saknar komplett formell utbildning.

Detta projekt syftar till att ta fram en pilot som i förlängningen ska utvecklas till en nationell modell för digitaliserad dokumentation av lärande kopplat till, och kompatibelt med EU:s arbete på området, som kan samexistera med formella befintliga dokumentationsmodeller i dag för formella betyg och databaser. Projektet syftar även till att upprätta en digital infrastruktur för att stödja livslångt lärande, tillsammans med andra åtgärder.

Piloten täcker formellt och icke-formellt lärande på olika nivåer, samt via validering även informellt lärande, av olika längd och med olika utbildningssamordnare. Piloten syftar till att låta befintliga system för fullständiga formella meriter samexistera med meriter för kortare utbildning som genomförs utanför det formella utbildningssystemet.

På så sätt kan individers kunnande tillvaratas och lärandet kan struktureras till gagn för individ, arbetsgivare och samhällsplanering även i yrkeslivet och de investeringar som görs i individers lärande av dem själva, av arbetsgivare och av samhället kan få bättre effekt och nytta.

Om mikromeriter - En guidebok

Projektet har tagit fram en guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.
Guideboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda.

Ta del av innehållet i guideboken Här >> Guidebok Mikromeriter

Sammanfattning

Projektnamn

Kompetenspasset

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

22'500'000

Partner

Arbetsförmedlingen , Myndigheten för yrkeshögskolan

Finansiärer

VINNOVA

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Till projektets webb

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Björn Flintberg

Kontaktperson

Björn Flintberg

Forskare

+46 10 516 56 55

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Olle Nyman

Kontaktperson

Olle Nyman

Teknisk Projektledare

+46 10 516 51 93

Läs mer om Olle

Kontakta Olle
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.