Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Virtuellt stängsel för nötkreatur
Foto: Lotten Wahlund

Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Intresset för virtuella stängsel ökar inom svensk animalieproduktion som en flexibel innovativ lösning för betesdriften. Tekniken är dock inte godkänd i Sverige.

Virtuellt stängsel get

Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att få tekniken godkänd i Sverige samt förmedla kunskap om dess potential och utmaningar. Studien syftar till att samla in och sammanställa kunskap och erfarenheter kring virtuella stängsel för olika djurslag som nöt, getter, får och hästar samt föra dialog med berörda myndigheter och organisationer.

Under våren 2021 kommer RISE anordna en workshop för diskussion kring teknikens potential och utmaningar samt möjligheterna för att få den godkänd i Sverige. 

Sammanfattning

Projektnamn

Virtuella stängsel - animalieproduktion

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

250 000

Finansiärer

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Lotten Wahlund

Kontaktperson

Lotten Wahlund

Projektledare

+46 10 516 69 45

Läs mer om Lotten

Kontakta Lotten
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.