Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
V2Cyclist bild

V2Cyclist: V2X protokollet som informationsbärare

Detta projekt ska utforska och demonstrera hur trådlös kommunikation kan möjliggöra effektiv informationsöverföring mellan fordon och cyklister. Projektet ska bidra till säkrare interaktion mellan trafikanter i en framtida uppkopplad trafikmiljö, och fokuserar på cyklistens särskilda behov i en annars mycket bil- och lastbilsfokuserad utveckling.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att utforska samt demonstrera hur V2X-kommunikation kan fungera som effektiv informationsbärare mellan fordon och cyklist.

Utmaning

Utvecklingen av trådlös kommunikation i trafikmiljöer fokuserar idag mycket på motorfordon. Det finns ett behov av forskning och utveckling som fokuserar särskilt på de förutsättningar och behov som finns för cyklister. Utmaningen handlar dels om att hitta en teknisk lösning som tillmötesgår de krav som finns på dataöverföring, storlek och strömförsörjning. Dels handlar det om att ta fram ett användargränssnitt som informerar cyklisten på ett effektivt sätt, utan att vara irriterande eller onödigt distraherande.   

Lösning

En komplett hård- och mjukvarulösning för kommunikation mellan fordon och cyklist utvecklas parallellt med ett multimodalt användargränssnitt i cykelhjälm, som på ett intuitivt sätt ska förmedla vilken risk cyklisten står inför. De två delarna integreras i en prototyp bestående av hjälm, kommunikationsenheter och användargränssnitt vars användbarhet utvärderas. Lösningen utvecklas med ett par specifika trafikscenarion som utgångspunkt.

Effekt

Beaktandet av cyklisten som en likvärdig medtrafikant i utvecklingen av framtidens uppkopplade trafikmiljö bidrar till ökad trafiksäkerhet och fortsatt attraktivitet för cykling som färdsätt. Projektet bidrar därmed till främjande av hållbara städer och samhällen, hälsa och välbefinnande såväl som bekämpande av klimatförändringar.

Sammanfattning

Projektnamn

V2Cyclist

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, koordinator, teknikutvecklare, interaktionsdesign

Projektstart

Varaktighet

2017-10-01 – 2018-12-31

Total budget

3.147.750 SEK

Partner

POC Sports, Scania, Volvo Cars, Svensk Cykling, Kapsch TrafficCom

Finansiärer

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Fagerlönn

Kontaktperson

Johan Fagerlönn

Senior Researcher

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.