Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av volymmätsystem för kvalitetssäkring av biogas och fordonsgas

Energigaser har en nyckelroll att spela i vägtrafik. Om vissa oönskade komponenter finns i gasen kan de orsaka allvarliga drift- och haveriproblem. Kvalitetssäkring görs genom att kontrollera gasens kvalitet mot krav som ställts i en standard. Första steg är att ta ett representativt prov vilket ställer krav på bra provtagning.

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett volymmätsystem som skall användas för kvalitetssäkring av biogas och fordonsgas med avseende på föroreningar. Systemet kommer att användas i fält där olika förhållande råder beträffande gassammansättning, tryck och temperatur och i först hand för att bestämma halten föroreningar.

Utmaning

Biogassammansättning varierar avseende huvudkomponenter beroende på processen (metanhalt varierar mellan 40 till 99 vol-% och koldioxidhalt varierar mellan 1 till 60 vol-%) vilket gör att flödesmätaren inte enkelt kan användas. Ett annat problem med de provtagningsmetoder som används idag är att föroreningarna som är aktuella har en tendens att fastna på de olika material de kommer i kontakt.

Lösning

Därmed finns det behov att utveckla ett system för mätning av volymen som passerar genom adsorbentrör där lämpliga material för provtagningsutrustning väljs. Det optimala alternativet är att mäta flödet och tiden, eftersom systemet erbjuder i så fall en stor flexibilitet.

Effekt

Projektet är ett samarbete mellan flera delar av RISE Riksmätplatser och leder till en, av många efterfrågad, tjänst vad gäller kvalitetssäkrade mätmetoder vid provtagning av biogas och fordonsgas.

Sammanfattning

Projektnamn

System för kvalitetssäkring av biogas

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1.15 MSEK

Finansiärer

Vinnova

Kontaktperson

Karine Arrhenius

Forskare

Läs mer om Karine

Kontakta Karine
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.