Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Åker

MarginUp!

60–70% av all jord i Europa är skadad på grund av föroreningar, intensivt jordbruk och klimatförändringar. MarginUp! ska utveckla hållbara värdekedjor för att producera biobaserade produkter och biodrivmedel från råvaror som odlas på lågproduktiv jordbruksmark så kallad marginalmark. 30 % av all mark i EU 28-regionen klassificeras som marginalmark.

Projektet koordineras av Leibniz Institute of Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) och sker i samverkan mellan 29 partners från åtta olika europeiska länder samt två internationella partners (Argentina och Sydafrika).

Målet med projektet är att öka kunskapen om produktion och användning av biomassa med låg ILUC-risk (indirekt förändrad markanvändning) för olika jordbrukssystem och klimatförhållanden i Europa.

Konsortiet är uppbyggt kring sju regionala demonstrationsplatser så kallade ”use-case” belägna i Europa – i Spanien, Grekland, Sverige, Tyskland och Ungern – samt i Argentina och Sydafrika.

Demonstrationsplatserna i Europa avser att utveckla följande värdekedjor:

  • Rypsodling på överskottsmarker i norra Sverige för produktion av biodiesel
  • Biomassa från återställda våtmarker i Tyskland för multipel användning av biomassa för produktion av gröna paneler, pellets för djurströ, organiskt gödningsmedel och biobränsle.
  • Odling av örtartade och vedartade lignocellulosagrödor på marginalmark på den stora slätten i Ungern för produktion av biomassa för svampodling och kaskadanvändning av ostronsvampsubstrat för produktion av hållbar bioenergi och kompost.
  • Samodling av fleråriga vedartade grödor och inhemska örter på mark på nerlagda kolgruvor i regionen västra Makedonien i Grekland för produktion av biomassa för träindustrin samt för tillverkning av hållbara bioprodukter som t.ex. kosmetika, ansiktskrämer och tvål.
  • Odling av hampa och hibiskus på lågproduktiv mark i medelhavsområden i Spanien för produktion av byggpaneler, bioenergi, biogas och ekologiskt gödningsmedel.

Varje ”use-case” tar hänsyn till områdets nuvarande användning och egenskaper samt föreslår grödor och växtföljdsstrategier som förbättrar den biologiska mångfalden och ökar markens produktivitet enligt lokala krav.

I Sverige ska markanvändningseffektiviteten förbättras i Västerbotten och Norrbotten genom att utveckla och optimera en värdekedja för ryps i norra Sverige till biodieselproduktion och från biprodukter få proteinrikt djurfoder och biogas. Försöksodlingar kommer anläggas på Öjebyn Agropark i Piteå och tester genomföras i Ernst Express biodieselanläggning. Arbetet i Sverige genomförs i samarbete med RISE AB, RISE Processum, Hushållningssällskapet Norrbotten och Västerbotten samt Ernst Express.

Sammanfattning

Projektnamn

MarginUp!

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

2026-11-30

Total budget

8 700 000 SEK

Partner

ATB, RISE, ZALF, CLUBE, ATLANTIS, INTER3, IFAU, G!E, CICYTEX/JUNTAEX, PILZE, SUN, UBA, UNSAM, ZIC, MODULARHOME, CERESNET, AMBIENTA, CTAEX, DIADYMA, ALFA WOOD, ERNSTS, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET, SECALFLOR, INNOMINE DIH, BZN, KUJÁNI

Finansiärer

European Union´s Horizon 2020 research and development fond

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.