Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Utveckling av hjälpmedel i val för personer med synnedsättning

RISE designar för ökad demokrati genom att sänka barriärer som personer med synnedsättning möter när de ska rösta i våra val. Regeringen har gett Valmyndigheten i uppdrag att i samarbete med RISE utveckla hjälpmedel för självständig röstning för målgruppen. Designprocessen är användarcentrerad med fokus på tillgänglighet och universell utformning.

Prototyper från förstudieprojekt framtagna av RISE

Bakgrunden
Våren 2022 ger regeringen Valmyndigheten i uppdrag att i samarbete med RISE vidareutveckla och färdigställa en eller flera prototyper av hjälpmedel som ska göra det möjligt för personer med synnedsättning självständigt ska kunna rösta på parti och person i våra val, något som inte är möjligt för målgruppen idag.

Att rösta med en synnedsättning
Idag är inte processen för en person med synnedsättning att rösta i våra val enkel. Det är inte heller möjligt för målgruppen att avlägga personröst med bevarad valhemlighet. Personer från målgruppen kan få valsedlar hemskickade till sig i kuvert med punktskrift, men har inte möjlighet att verifiera innehållet eller avlägga personröst utan att be om hjälp från en seende. Det är därför flera delar i röstningen som behöver tillgängliggöras för att röstningen ska kunna genomföras med bevarad valhemlighet. Att kunna fullfölja röstning självständigt innebär att personen ska kunna identifiera valsedlar, ta till sig information på valsedeln, avlägga personröst och att få sitt val bekräftat.

Metod
RISE använder en iterativ användarcentrerad designprocess som baseras på förståelse för målgruppens behov, utmaningar och upplevelser. Genom att inkludera målgruppen kontinuerligt under processen kan vi tillsammans ta fram idéer och lösningar som matchar deras behov. Metoden ger oss möjlighet att identifiera och iterativt testa lösningar som är relevanta för målgruppen.

Sammanfattning

Projektnamn

Jämlik rösträtt 2.0

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

2022 - 2024

Partner

Synskadades riksförbund, Unga med Synnedsättning, Valmyndigheten

Finansiärer

Valmyndigheten

Projektmedlemmar

Lovisa Fris Åsum

Kontaktperson

Lovisa Fris Åsum

Forskare

+46 70 263 04 59

Läs mer om Lovisa

Kontakta Lovisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.