Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Corrosion 4

Utveckling av en tätningsmaterial för korrosionsskydd av bergbultar

Bergbult är ett vanligt bergstödssystem som används i tunnlar och sluttningar. På grund av krav på en lång livslängd infrastruktur i Sverige är det viktigt att skydda dem tillräckligt mot korrosion. Därför är det viktigt att utrymmet under kupolplattan fylls ordentligt i syfte att förhindra vattenintrång som ofta kan leda till korrosion.

Compressive strength

Bergbultar används som bergstöd i tunnlar, grottor samt stabilisering av sluttningar i syfte att stärka bergfragmenten i utgrävningens periferi. Eftersom den förväntade livslängden för huvudstrukturen för infrastrukturanläggningar i Sverige ofta är 120 år är det viktigt att skydda bultarna tillräckligt mot korrosion i den tuffa underjordiska miljön. För att uppnå det ovannämnda kravet används ofta epoxibelagda korrosionsskyddade bultar. Dessutom fungerar det cementbaserade injekteringsbruket med ett högt PH-värde som har använts för ifyllning av utrymmen runtom bultar som ett korrosionsskydd för bultarna. För att förhindra att den exponerade delen av bultarna och fästanordningen, dvs kupolplattan, kupolbrickan och sexkantsmuttern från korrosion täcks de ofta med cementbruk. Detta uppnås genom att fullständigt fylla utrymmet mellan berget och den välvda plattan med cementpasta och ett sprutbetongskydd efter installationen av bergbulten. Det är viktigt att fylla alla håligheter perfekt och inte lämna något tomrum, vilket kan leda till vatteninträngning och därmed lokal korrosion. Trots det har inspektioner av bergbultarna i flera projekt i Sverige visat att ofta felaktig installation av bergbultar förekommer. Defekterna upptäcks dock främst under kupolplattan och i borrhålen nära bergytan vilket minskar hållbarheten och bärförmågan av konstruktionen. Därför syftar detta projekt till att utveckla en ny teknik/komponent för att säkerställa att utrymmet under kupolplattan fylls säkrare, snabbare och effektivare. Den föreslagna idéen är att utveckla ett papperspaket fyllt med färdigblandat cementbaserat injekteringsbruk vilket ska läggas under kupolplattan vid montering av bergbulten. Papperspaketet nedsänktes i vatten före installationen för att starta hydratisering av cementet.

Sammanfattning

Projektnamn

Korrosionsskydd av bergbultar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Coordinator

Projektstart

Varaktighet

19 months

Total budget

1 728 000

Partner

RISE Bioeconomy/Papermaking and Packaging, Besab AB

Finansiärer

SBUF, Vinnova

Projektmedlemmar

Ojas Arun Chaudhari

Kontaktperson

Ojas Arun Chaudhari

Projektledare

Läs mer om Ojas Arun

Kontakta Ojas Arun
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Giedrius Zirgulis

Kontaktperson

Giedrius Zirgulis

Forskare

Läs mer om Giedrius

Kontakta Giedrius
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.