Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Slaktsvinsstall
Foto: Cecilia Hagberg

Utökad grisproduktion på Gotland - ett samarbetsprojekt

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer för att främja en lönsam, hållbar och konkurrenskraftig grisproduktion på Gotland. Syftet var att utarbeta en vägledning som främjar den regionala grisproduktionen genom att fungera som ett hjälpmedel för grisföretagare som vill utöka sin produktion.

Målet var att vägledningen skulle bidra till att regionens grisföretagare känner sig trygga att satsa och investera. Detta genom att ha kännedom om tillväxtprocessens olika delar, de ställningstaganden som måste göras och de beslut som måste fattas. 

Projektet initierades genom en utredning där olika ämnesområden som är aktuella i en grisföretagares tillväxtprocess identifierades. Utifrån de identifierade ämnesområdena bjöd projektgruppen in sakkunniga till dialogmöten, där diskussion kring det specifika ämnet fördes. Dialogmötena skedde främst digitalt. Varje möte resulterade i att projektgruppen fick konkreta tips och råd om vad en grisföretagare ska tänka på för att göra kloka beslut i tillväxtprocessen och i sin kommande verksamhet. Det kunde t.ex. röra hur planering för goda smittskyddsrutiner i byggplaneringsskedet skapar förutsättningar för god djurhälsa, minskad resursförbrukning, minskat klimatavtryck, ökad lönsamhet m.m. Ytterligare exempel på ämnesområden som behandlades är:

  • Byggprocessen, entreprenadformer, avtal och bygghandlingar 
  • Myndigheter och tillstånd
  • Djurhälsa och smittskydd 
  • Bank och finansiering 
  • Slakt, avtal och marknad 
  • Arbetsmiljö
  • Företagsledning och personalfrågor, att anställa och attraktiv arbetsplats 
  • Ekologisk produktion 
  • Digitalisering och ny teknik 

De konkreta tips och råd som framkom under dialogmötena sammanställdes i en vägledning i form av "att tänka på", checklistor, "steg för steg", mallar, kalkyler etc. som kan användas av regionens grisproducenter en lång tid framöver.

Under projektet besöktes bl.a. Bornholm, Danmark, för att utbyta erfarenheter om hur det är att bedriva grisproduktion på öar med de specifika förutsättningarna vad gäller slakt, samverkan, smittskydd m.m.

Sammanfattning

Projektnamn

Utökad grisproduktion på Gotland

Status

Avslutat

Region

Region Gotland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 409 551

Partner

Gotlands Slagteri AB, Gård & Djurhälsan, Lantbrukare Olof Ahlby, Västerväte Lantbruk AB

Finansiärer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 , Leader Gute

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Cecilia Hagberg

Kontaktperson

Cecilia Hagberg

Forskare

+46 10 516 69 26

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.