Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Slaktsvinsstall
Foto: Cecilia Hagberg

Utökad grisproduktion på Gotland - ett samarbetsprojekt

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer för att främja en lönsam, hållbar och konkurrenskraftig grisproduktion på Gotland. Syftet är att utarbeta en vägledning som främjar den regionala grisproduktionen genom att fungera som ett hjälpmedel för grisföretagare som vill utöka sin produktion.

Vägledningen ska bidra till att regionens grisföretagare känner sig trygga att satsa och investera. Detta genom att ha kännedom om tillväxtprocessens olika delar, de ställningstaganden som måste göras och de beslut som måste fattas. 

Projektet initieras genom en utredning där olika ämnesområden som är aktuella i en grisföretagares tillväxtprocess identifieras. Utifrån identifierade ämnesområden bjuder projektgruppen in sakkunniga till dialogmöten där diskussion kring det specifika ämnet förs. Dialogmötena kommer att ske digitalt samt genom fysiska träffar. Varje möte ska resultera i att projektgruppen får konkreta tips och råd om vad en grisföretagare ska tänka på för att göra kloka beslut i tillväxtprocessen och i sin kommande verksamhet. Det kan t.ex. röra hur planering för goda smittskyddsrutiner i byggplaneringsskedet skapar förutsättningar för god djurhälsa, minskad resursförbrukning, minskat klimatavtryck, ökad lönsamhet m.m. Ytterligare exempel på ämnesområden som kommer behandlas är;

 • Byggprocessen, entreprenadformer, avtal och bygghandlingar 
 • Myndigheter och tillstånd
 • Produktion och foder 
 • Djurhälsa och smittskydd 
 • Bank, försäkring och finansiering 
 • Slakt, avtal och marknad 
 • Arbetsmiljö
 • Företagsledning och personalfrågor, att anställa och attraktiv arbetsplats 
 • Ekologisk produktion 
 • Energi, klimat, miljö och hushållning 
 • Digitalisering och ny teknik 

De konkreta tips och råd som framkommer under dialogmötena kommer sammanställas i en vägledning i form av "att tänka på", checklistor, "steg för steg", mallar, kalkyler etc. som kan användas av regionens grisproducenter även i framtiden.

Under projektet planeras två studieresor, både nationellt och internationellt.  

Sammanfattning

Projektnamn

Utökad grisproduktion på Gotland

Status

Avslutat

Region

Region Gotland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 409 551

Partner

Gotlands Slagteri AB, Gård & Djurhälsan, Lantbrukare Olof Ahlby, Västerväte Lantbruk AB

Finansiärer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 , Leader Gute

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Cecilia Hagberg

Kontaktperson

Cecilia Hagberg

Forskare

+46 10 516 69 26

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.