Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Uppdatering av branschriktlinjer för småskalig slakt och styckning

Syftet med detta projekt är att uppdatera branschriktlinjer för små slakteri- och styckningsföretag, för att underlätta för den enskilda företagaren att tolka och uppfylla kraven i gällande livsmedelslagstiftning för slakt och styckning.

Livsmedelslagstiftningen anger ofta de mål och syften som måste uppfyllas för god livsmedelshygien och -säkerhet, men de talar inte om exakt hur något ska vara, se ut eller utföras. Nationella branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur berörda företag kan uppnå kraven i livsmedelslagstiftningen och därmed producera säkra livsmedel.

Den första upplagan av branschriktlinjerna för småskalig slakt och styckning av storboskap, gris och lamm gavs ut 2009. Branschriktlinjerna behöver regelbundet uppdateras för att säkerställa att informationen stämmer överens med gällande lagstiftning. Inom projektet görs en översyn av den befintliga texten utifrån gällande lagstiftning. Riktlinjerna kompletteras också med ett avsnitt om djurskydd.

Sammanfattning

Projektnamn

Branschriktlinjer för småskalig slakt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Eldrimner

Finansiärer

Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket

Projektmedlemmar

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.