Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Trådlös elbilsladdning

Trådlös laddning ses av många som framtidens lösning för laddning av elfordon, och kan ha potential att ge elbilen den fördel som gör den till förstaval för svenska bilköpare. Under WiCh-projektet utrustades totalt tjugo bilar med trådlös laddning och användningen.

Utmaning

WiCh (trådlös laddning av elfordon) är ett svenskt forsknings- och demonstrationsprojekt som studerar trådlös laddning av elbilar ur användarens perspektiv. Det svenska klimatet kan vara kallt, regnigt och mörkt, så en laddningslösning som är snabb och enkel att använda, och som fungerar under alla väderförhållanden, kommer att vara av stor betydelse för en bred introduktion av elbilar på den svenska marknaden. Trådlös laddning anses av många vara framtida laddningslösning, och det kan ha potential att ge elbilen den fördel som gör den till det förstavalet för svenska bilköpare.

Lösning

Under WiCh-projektet, som startade i september 2012 och slutade i december 2016, utrustades totalt tjugo bilar med trådlös laddningsteknik. Den trådlösa laddningstekniken som användes är en typ av induktiv laddning kallad starkt kopplad magnetisk resonans. Laddningsutrustningen består av två olika enheter, en sändare placerad i marken vid en parkeringsplats och en mottagare monterad under bilen. Den trådlösa lösningen banar vägen för en helautomatisk laddningslösning, där elbilen laddas automatiskt så snart den är parkerad över sändaren.

I WiCh-projektet är användarupplevelsen i fokus. Vi tror att en trådlös laddningslösning kan ge en stor framgång för elbilar, men för att detta ska ske är det viktigt att ta reda på vilka fördelar och nackdelar användarna upplever när man hanterar utrustningen, och också studerar hur de interagerar med den nya tekniken.

Effekt

Bilarna i studien användes i den dagliga verksamheten av anställda i Göteborg och Stockholm. Den trådlösa laddningen utvärderades därmed i verkliga situationer med vanliga människor. Användarna intervjuades noggrant under projektet för att samla deras synpunkter på den trådlösa laddningen och om de upplevde att deras laddningsbeteende hade förändrats med den nya tekniken. Resultaten från intervjuerna jämfördes med kvantitativa data som samlades in under studien. Huvudsyftet med detta projekt var att svara på frågan om induktionsladdning ändrade användarnas laddningsbeteende och orsakade en frekventare anslutning av elbilar till nätet.

Sammanfattning

Projektnamn

WiCh

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Coordinator

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Total budget

11,5 MSEK

Partner

Vattenfall, Stockholms stad, Test Site Sweden, Swedish Radiation Safety Authority, Gatubolaget Göteborg

Finansiärer

Swedish Energy Agency

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Stefan Pettersson

Kontaktperson

Stefan Pettersson

Enhetschef

+46 70 225 50 60

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.